ЕС одобри 30% намаление на въглеродните емисии при камионите

Съветът и Европарламентът са се споразумели и за някои междинни цели, които ще се следват до 2030 г.

ЕС одобри 30% намаление на въглеродните емисии при камионите

Снимка: Pixabay

Европейският съюз е одобрил новата стратегия за намаляване на парниковите газове, като целта е до 2030 г. емисиите въглероден диоксид от камионите да бъдат редуцирани с 30%. Европейският парламент и Съветът са постигнали компромис с базовата година, от която ще се мери намалението – 2019-та, се казва в изявление на Европейската комисия.

Споразумението предвижда няколко междинни цели. До 2025 г. намалението на емисиите трябва да е с 15%, ще бъдат предвидени стимули за производителите на камиони, за да продават машини със все по-ниски нива на замърсяване, а също така през 2022 г. ще бъде преразгледана целта за 2030 г.

„За първи път има обвързващи цели за намаляване на емисиите на въглероден диоксид за камиони на равнище ЕС, включително има ясен стимул за камиони с нулеви или ниски емисии“, заяви Бас Ейкхаут, холандски евродепутат от „Зелените“, който преговаряше от името на Европейския парламент.

Понастоящем ЕС няма ограничения за емисиите от тежкотоварните превозни средства за разлика от САЩ, Китай, Япония и Канада. Камионите съставляват почти една четвърт от емисиите, свързани с транспорта.

През декември ЕС постигна съгласие по цели за намаляване на емисиите от автомобили и микробуси.

Ограниченията в транспортния сектор - единственият, в който все още емисиите растат, имат за цел да помогнат на блока да изпълни целта си за 2030 г. - намаляване на парниковите газове с поне 40% спрямо нивата от 1990 г. по силата на Парижкото споразумение.

Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA) заяви, че страните от ЕС трябва да подобрят инфраструктурата за зареждане. В момента на практика не съществува възможност камиони на електричество или водород да зареждат масово. Също така има прекалено малко газстанции, на които тежките камиони в Европа могат да пълнят гориво.

От Асоциацията посочват, че потенциалът за интензивна електрификация на камионите е много по-малък, отколкото при леките автомобили, особено при транзит на дълги разстояния. Поради това не е ясно как транспортните фирми биха били стимулирани да купуват електрически камиони, ако няма как сигурно да ги зареждат.

Временното споразумение, постигнато във вторник, ще се нуждае от подкрепа от Съвета и ще бъде предмет на гласуване в парламента.
Коментари: 0