ЕС представи своя план за Brexit без споразумение

ЕК постави гратисни периоди за икономическите области, които ще бъдат засегнати най-тежко

ЕС представи своя план за Brexit без споразумение

Снимка: Pexels

Европейската комисия представи плана на ЕС за подготовка Обединеното кралство да напусне Блока без споразумение за бъдещите им политически и икономически отношения. Планът е съставен от 14 мерки, насочени към определени икономически области, в които твърдият Brexit ще причини най-големи сътресения.

На първо място ЕК поставя правата на европейските и британски граждани. Според институцията страните членки трябва да предприемат мерки, за да гарантират, че британските граждани, пребиваващи законно в ЕС към датата на излизане (29 март 2019 г.), ще продължат да бъдат смятани за законни граждани на дадената европейска държава. Освен това ЕК препоръчва на британците да не бъдат искани визи за влизане в страните членки на ЕС, ако и Обединеното кралство не въведе визи за европейците. Не на последно място Брюксел планира европейците във Великобритания и британците в ЕС, преместили се преди 30 март догодина, да запазят правата си в новите страни на местоживеене.

По отношение на транспортните услуги се определя едногодишен период, през който да продължи безпроблемното извършване на някои авиоуслуги между Обединеното кралство и ЕС. В продължение на 9 месеца след Brexit пък ще продължи валидността на някои определени лицензи за въздушна безопасност.

За митниците и износа на стоки европейското предложение е за моретата около Кралството да бъдат разписани разпоредби с определени срокове, в рамките на които ще трябва да се подават декларации преди влизане и излизане от митническата територия на ЕС. Предлага се също Кралството да бъде добавено към списъка на държавите, за които е валидно общо разрешение да изнася стоки с двойна употреба към всички страни членки на Блока.

ЕК предлага за финансовите услуги 12-месечен гратисен период, през който да се гарантира, че няма да има непосредствени смущения по отношение на централния клиринг на деривати. Ще бъде въведен и 24-месечен гратисен период за гарантиране, че няма да има смущения по отношение на услугите на централни депозитари за операторите от ЕС, които понастоящем използват оператори от Обединеното кралство.

Комисията призовава Европейския парламент и Съвета да осигурят приемането на предложените законодателни актове, така че те да са в сила към 29 март 2019 г. Комисията също така обръща внимание на Европейския парламент и Съвета, че е важно делегираните актове да влязат в сила възможно най-бързо. За делегираните актове обикновено срокът за контрол от страна на Европейския парламент и Съвета е от два до три месеца (два месеца за делегирания регламент за обобщените декларации и предварителните декларации за заминаване, три месеца за делегирания регламент относно посочването на Обединеното кралство в статистиката на ЕС, максимум три месеца за делегираните регламенти относно някои видове договори, включително договорите за извънборсови деривати.) За повече информация относно минималните срокове за приемане на такива правни актове вижте приложение 5 в следния документ. Делегираните актове могат да влязат в сила по-рано, ако Европейският парламент и Съветът информират Комисията преди края на срока за контрол, че нямат възражения срещу актовете.
Коментари: 0