ЕСО получи €28.6 млн. от ЕК за електропровода с Гърция

Сумата е в размер на 50% от необходимите средства за строителството на електропровода

ЕСО получи €28.6 млн. от ЕК за електропровода с Гърция

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) получи безвъзмездно финансиране от 28.6 млн. евро за изграждането на българския участък от електропровода между подстанция „Марица Изток” в България и гръцката подстанция „Неа Санта”.  Операторът подписа споразумението с изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ към ЕК в рамките на срещата на високо равнище на инициативата за свързаност в региона на Централна и Югоизточна Европа (CESEC), която се проведе в Букурещ, Румъния.

Сумата е в размер на 50% от необходимите средства за строителството на електропровода, които са на обща стойност 58 млн. евро. Другата половина ЕСО ще покрие със собствени средства.

Междусистемният електропровод 400 kV между п/ст Марица Изток, България и п/ст Неа Санта, Гърция, се реализира от ЕСО съвместно с гръцкия независим преносен оператор. Електропроводът е с дължина 123 км на българска територия и 29 км на гръцка територия, и капацитет от 1500 MW.

Електропроводът ще подсили мрежа 400 kV в региона, значително ще повиши възможността за обмен на електроенергия между двете държави и ще подпомогне реализацията на произведената електроенергия от възобновяеми източници на територията на Североизточна Гърция и Южна България.

Междусистемният електропровод 400 kV „Марица Изток – Неа Санта“ е един от петте проекта, които реализира Електроенергийният системен оператор, със статут на проекти от общ европейски интерес, съгласно Регламент 347/2013 за изграждане на трансевропейската инфраструктура.

За привлеченото финансиране стана ясно още през януари тази година, след като Координационният комитет към европейския финансов „Механизъм за свързване на Европа“ взе решение да отпусне средствата.

Общата дължина на новите електропроводи 400 kV e приблизително 470 километра с инвестиционна стойност 250 милиона евро.

Коментари: 0