Европарламентът обсъжда въвеждането на „въглероден данък“

Очакванията са, че с облагането на вноса ще се спасят работни места в ЕС

Европарламентът обсъжда въвеждането на „въглероден данък“

Снимка: БТА

Европейският парламент обсъжда облагането на вноса от държави, където не се спазват нормите на Европейския съюз за въглеродните емисии, за да не получат техните компании конкурентни предимства. Според евродепутатите "въглеродният данък" ще постави всички при равни условия и ще съхрани работните места в ЕС.

Климатичните амбиции на ЕС и въглеродният налог

С Европейския зелен пакт ЕС пое ангажимент да намали емисиите си на парникови газове и да постигне климатична неутралност до 2050 г. Тези намерения обаче могат да бъде подкопани от други страни с по-малки амбиции. Вносът на продукти от такива държави поставя в затруднение европейски производители, тъй като те имат по-големи разходи за съобразяване с политиката на ЕС за климата.

За да се изравнят условията, Парламентът подкрепя въвеждането на налог, който да повиши цените на вносните стоки до еквивалентните продукти в ЕС. Депутатите ще гласуват в началото на март препоръките си за налога, наричан "механизъм за корекция за въглеродните емисии на границата".

Той трябва да намали стимулите за преместването на замърсяващи производства от Европа в други страни, които нямат толкова високи изисквания за емисиите на парникови газове. Такава практика, наричана „изместване на въглеродните емисии“, не допринася за опазването на планетата, тъй като прехвърля проблема някъде другаде, но пък лишава ЕС от работни места.

Съществуващи мерки в ЕС

Корекцията на цените на вноса би била важно допълнение към съществуващата система за търговия с разрешителни за производството на емисии. Схемата налага задължение на електроцентрали и производствени предприятия да разполагат с разрешителни за всеки тон въглероден диоксид, който те емитират.

Цената на разрешителните се определя на пазара и зависи от търсенето и предлагането. Икономическите кризи намаляват търсенето и водят до по-ниски цени, които не стимулират компаниите да инвестират в по-чисти технологии, се посочва в позицията на ЕП.

Какво предлага Европарламентът

Механизмът за корекция на въглеродните емисии ще бъде съобразен с правилата на Световната търговска организация и ще насърчава декарбонизацията на промишленото производство в ЕС и извън него. Той ще бъде един от елементите на промишлената стратегия на ЕС.

До 2023 г. механизмът би следвало да обхваща енергоемките сектори в ЕС, които отговарят за 94% от емисиите на ЕС от промишлеността.

Депутатите подчертават, че налогът трябва да бъде въведен, за да бъдат постигнати климатичните цели на Блока и честни условия на конкуренция, а не за да се защитават губещи отрасли.

Приходите от налога следва да бъдат заделени като нов източник на ресурси в бюджета на ЕС.

Очаква се Европейската комисия да направи законодателно предложение за новия механизъм през второто тримесечие на 2021 г.

Коментари: 0