Фермерите ще получат 100 млн. лв. отстъпка от акциза върху горивата

Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в секторите "Растениевъдство" и "Животновъдство"

Фермерите ще получат 100 млн. лв. отстъпка от акциза върху горивата

Снимка: Красимир Свраков

1540 ~ 2 мин. четене
Economic.bg Автор: Economic.bg

Земеделските стопани ще получат през 2021 г. до 100 млн. лева по схемата "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство".  Това е с 16 млн. лв. повече от бюджета, одобрен по същата схема за миналата година. Това реши Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ и одобри указанията, по които ще се прилага схемата за Кампания 2021.

Заявленията за ползване на отстъпката ще се подават от 1 до 24 септември, а право на подпомагане имат всички регистрирани земеделски производители. Към заявлението за подпомагане се прилагат копия от фактурите за закупено гориво. След приема на документи са предвидени проверки на фактурите от страна на Националната агенция за приходите (НАП). 

Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в секторите "Растениевъдство" и "Животновъдство" под формата на намалена акцизна ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство.

Право на подпомагане по схемата имат всички, които са регистрирани като земеделски производители и имат заверена регистрационна карта за годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ, както и за предходната стопанска година. Друго условие е кандидатите да имат валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и/или схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ.

Земеделските стопани, отглеждащи видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Статистиката на фонд „Земеделие“ сочи, че интересът към схемата нараства непрекъснато, като за последните 4 години броят на подпомаганите стопани се е удвоил, а изплатените средства са над 400 милиона лева.

Освен увеличаване на бюджета Европейската комисия разреши и удължаване на срока за прилагане на помощта до края на 2023 г. Ставката на литър гориво ще бъде определена на по-късен етап, на базата на бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани.

Подкрепи Economic.bg