85 000 фирми трябва да подадат декларации за реалните си собственици

До момента са вписани 14 лица

85 000 фирми трябва да подадат декларации за реалните си собственици

Снимка: Economic.bg

2420 ~ 1 мин. четене

Около 85 000 фирми и юридически лица с нестопанска цел трябва да подадат декларации за действителните си собственици в периода от 1 февруари до 31 май 2019 г., съобщиха от Агенция по вписванията. 

До момента в Агенцията са подадени 64 декларации за действителни собственици, като по 4 от тях са дадени указания, а по 40 е постановен отказ, поради липса на задължение, по смисъла на закона. От подалите лица, само 14 са били реално задължени и съответно толкова са и вписванията.

Фирмите, които не са задължени да подават такива декларации са еднолични търговци; еднолични акционерни дружества и еднолични дружества с ограничена отговорност със собственици на капитала физически лица; дружества  с ограничена отговорност със съдружници физически лица, които притежават до 25% от капитала; събирателни дружества със съдружници физически лица. Те трябва да подават тази декларация, само в случай, че действителните собственици са различни от вече вписаните такива.

Тъй като срокът за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел е до 31 декември 2020 г., те могат да подават декларация за действителни собственици в 4 месечен срок след пререгистрацията.

От Агенция по вписванията припомнят, че подаването на тези декларации стана необходимо, по силата на Закона за мерките срещу изпиране на пари, който беше приет в изпълнение на изискване за синхронизация с Европейска директива 2015/849 на Европейския парламент.

Подкрепи Economic.bg