Fitch влоши перспективата пред рейтинга на България

Агенцията все пак запази оценката на ниво „BBB”, въпреки очакваното икономическо и фискално влошаване през тази година

Fitch влоши перспективата пред рейтинга на България

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

7898 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Международната агенция Fitch потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България на ниво „BBB“, но намали перспективата пред него от „положителна“ на „стабилна“. Тази ревизия се случва малко преди правителството да предприеме действия за излизане на международните дългови пазари. По информация на Reuters Министерството на финансите планира това да се случи следващия месец, като ще се търси заем на стойност 2 млрд. евро.

В доклада на Fitch се посочва, че намаляването на перспективата е свързано с влошаването на икономическите и фискалните параметри на държавата. Очаква се рязко свиване на брутния вътрешен продукт (БВП) – с 5.1% за 2020 г., докато предишните очаквания бяха за ръст от 3.2%. Промяната на прогнозата за икономиката е заради коронавирус епидемията, която накара правителството да въведе извънредно положение и на практика да блокира бизнес активността.

Входящите международни пътувания, които през 2018 г. допринесоха за 6.8% от чуждестранните приходи на България, ще имат резки отрицателни резултати през първото полугодие. Безработицата вече нарасна с 0.5 пр. пункта за един месец и през март тя достигна 6.7%. Макар че ситуацията вероятно ще се подобри през второто полугодие, прогнозите ни са подложени на значителни рискове за намаляване, като се има предвид развиващата се ситуация, пише в анализа на Агенцията.

Добрата новина е, че през 2021 г. растежът ще се възстанови до 4.2%, тъй като потреблението и инвестициите ще отбележат силен растеж. Приносът на нетния износ към икономическия растеж обаче ще остане малък (0.1 пр. п.) поради силното вътрешно търсене.

Fitch очаква бюджетното салдо за 2020 г. да се влоши под влиянието на икономическия спад и фискалните стимули в отговор на пандемията от Covid-19. След четири години на регистрирани излишъци, България вероятно ще публикува дефицит от 3.6%, като той ще бъде покрит с планирания нов дълг за тази година. България регистрира фискален излишък от 1.4 млрд. лв. (1.2% от БВП) през първото тримесечие на 2020 г., задвижван от стабилното събиране на приходите заради икономическия растеж. Очаква се фискалният отговор на правителството, който кумулативно се оценява на 4.5 млрд. лв. (3.9% от прогнозирания БВП за 2020 г.), от които директно от бюджета ще излязат само 1.5 млрд. лв. за мерки за подпомагане на здравеопазването и заетостта, да допринесе за дефицита.

Като имат предвид необходимостта от допълнително финансиране на страната през 2020 г., от рейтинговата агенция очакват правителственият дълг да се увеличи с 8.1 пр. п. спрямо 2019 г. Парламентът одобри увеличаване на тавана на допустимия нов дълг за 2020 г. до 10 млрд. лв. Все пак Fitch очаква благоразумната фискална политика с устойчиво управление на дълга да продължи.       

Сред основните фактори, които биха могли да доведат до повишение на рейтинга, е посочен напредък в процеса на присъединяване към еврозоната, подобряване на потенциала за растеж на икономиката, стабилно подобрение във външните баланси и фискалната позиция. Съответно сред факторите, които биха довели до понижение на рейтинга, е изведено продължително нарастване в публичния дълг предизвикано от фискално разхлабване, появата на външни дисбаланси и/или влошаване на външната конкурентоспособност.

Подкрепи Economic.bg