Фонд „Земеделие“ изплати над 52 млн. лв. за биоземеделие

Средствата са преведени на 3 098 земеделски стопани с одобрени заявления

Фонд „Земеделие“ изплати над 52 млн. лв. за биоземеделие
2273 ~ 1 мин. четене
Държавен фонд „Земеделие“ преведе 52.6 млн. лв. за биоземеделие. Парите са по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Средствата са преведени на 3 098 земеделски стопани с одобрени заявления по направление „Биологично растениевъдство“, както и тези, които са заявили двете направления „Биологично растениевъдство” и „Биологично пчеларство”.

Заедно с изплатените през април субсидии за биологично пчеларство общата сума на финансовото подпомагане по мярка 11 за Кампания 2016 достигна 58 млн. лв.

Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, са регламентирани в Наредба 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват агроекологични практики. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а 25% - от националния бюджет.
Подкрепи Economic.bg