Глобите за нарушения по басейните достигат до 5 000 лв.

Започва проверки на плувните съоръжения в София

Глобите за нарушения по басейните достигат до 5 000 лв.

Съгласно нормативната уредба сумите на наказателните постановления могат да варират от 100 до 1500 лева за физическите лица и от 1000 до 5000 лева за юридическите лица. Това каза д-р Десислава Драганчева, началник Отдел „Държавен здравен контрол” към Столична регионална здравна инспекция, във връзка със проверките на откритите плувни басейни в София през летния сезон.

„Най-честите нарушения са свързани с несъответствия на качеството на водата. Санкциите за допуснатите нарушения се определят в зависимост от степента на риска, тежестта на нарушението и обстоятелствата при извършването му”, коментира д-р Драганчева, цитирана от Фокус. Тя поясни, че при повторно нарушение сумите нарастват съответно от 500 до 5000 лева и от 3 до 12 хил. лева”, допълни тя.

При проверката на всеки един плувен басейн задължително се извършва оглед на състоянието на сградния фонд, състоянието на водоснабдяването и канализацията, като за закритите обекти това включва отопление, вентилация и осветление. Проверява се и наличието на изправни пречиствателни нарушения и качеството на водата по химични и биологични показатели.

„Към откритите басейни към момента няма постъпили сигнали и жалби. За другите обекти са получени такива сигнали и жалби. Те касаят предимно качеството на водата и материално техническата база на обекта”, допълни Десислава Драганчева.

Коментари: 0