100 хил. лв. за компенсация на щети по животни и кошери

Фермерите могат да кандидатстват от днес

100 хил. лв. за компенсация на щети по животни и кошери

Заявления по схемата Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни семейства в резултат на природни бедствия се приемат от днес до 26 февруари в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.

По схемата ще бъдат подпомогнати земеделските стопани, които през 2015 г. са включени в регистъра на МЗХ. Те ще получат обезщетение за пчели, едър и дребен рогат добитък, юници над 12 месеца, говеда за угояване от 12 до 24 месеца и агнета до 6 месеца.

Бюджетът на държавната помощ за 2016 г. е 100 000 лева. След приключването на приема и проверката на предоставената от кандидатите информация средствата ще бъдат изплатени до 15 март.

 

Коментари: 0