Христо Томов: Да сме в крак с бума на изкуствения интелект

Това е сфера с огромен потенциал, има и силен приток на инвестиции

Христо Томов: Да сме в крак с бума на изкуствения интелект

Христо Томов е управляващ партньор и съосновател на „Дриймикс”. Ръководител е на направлението за изкуствен интелект (ИИ), както и на Дриймикс AI Клуб – вътрешна организация в областта на ИИ и машинното самообучение. Има 15-години практика в IT сферата в България, а две години e в Люксембург, където стига до ръководител на отдела за интеграция на Lombard International Assurance. Завършил e „Информатика“ и има две магистърски степени в СУ „Св. Климент Охридски” в областта на Big Data и Machine learning/Data Mining в застрахователния сектор. Преподавал е „Основи на електронното управление“ в СУ.

Има два основни фактора за разцвета на изкуствения интелект (ИИ) в последните години. Първия е, че с все по-голямата дигитализация на живота стана възможно да се съберат огромни масиви от данни. Достъпът до данни е ключов за развитието на ИИ и докато преди разработчиците разполагаха с хиляди записи, с които да работят, сега разполагат с милиарди. Вторият фактор е, че с развитието на изчислителната мощ и технологиите за съхранение и пренос на информация стана възможно тези огромни масиви от данни да се обработват за разумно време и при разумна цена. В комбинация тези два фактора помогнаха на ИИ да премине определен праг на приложимост в реалния живот, което пък породи силен интерес от страна на корпорациите и огромен приток на инвестиции. Те от своя страна направиха възможни събирането и обработката на още повече данни и така цикълът се затвори и даде началото на ускореното развитие, което наблюдаваме сега.

Когато говорим за позициониране на България в областта на ИИ, всъщност говорим за две различни неща. Едното е научното развитие на ИИ, а другото внедряването на съвременните постижения в практиката. И докато изоставане в първото ще е просто пропусната добра възможност, то забавяне във внедряването ще доведе до сериозно изоставане на страната в много отношения и загуба на конкурентоспособност на световната сцена.

В момента България е в добра позиция. Има немалко фирми, които внедряват и развиват ИИ технологии в различни сфери. В „Дриймикс” например ИИ е една от идентифицираните стратегически цели на компанията и инвестираме активно в изграждането на такива специалисти. Интересът към специалностите свързани в ИИ в университетите също е  много голям. През последните години в тях се влиза с едни от най-високите балове, като учебните програми стават все по-актуални. Възможностите за самообучение онлайн също нарастват.

Усвояването на огромния потенциал на ИИ в обществената сфера може да стане само след развитието на електронното управление и дигитализацията на услугите.  При частния сектор ключово е подпомагането на фирмите, внедряващи такива технологии, както и на организациите, обединяващи хора и компании с интерес в областта, за да се изгради така необходимата екосистема.

Коментари: 0