Идея: Нови жп връзки към индустриалните зони

Тя е заложена в петгодишна инвестиционна програма на Национална компания „Железопътна инфраструктура“

Идея: Нови жп връзки към индустриалните зони

Снимка: МТИТС

Изграждането на нови жп връзки към индустриалните мощности са обсъдили на среща министрите на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев и на икономиката Теодор Седларски.

Идеята е заложена в петгодишна инвестиционна програма на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. В нея са предвидени близо 40 млн. лева за изграждане на нови индустриални коловози към производствените бази в страната, съобщават от пресцентъра на транспортното ведомство. 

ЖП мрежата на България е проектирана и изградена при различни от сегашните социално-икономически условия, което налага тя да бъде актуализирана.

По време на разговора министър Христо Алексиев е поискал съдействие от министър Теодор Седларски за популяризирането на концепцията сред бизнеса в България и в частност сред новоизградените индустриални зони.

От страна на НКЖИ предстои да бъдат направени анализи за възвръщаемостта на инвестицията, както и оценка на обема от потенциалните товари.

Изграждането на нови жп връзки към производствените зони ще доведе до икономически ползи както за железопътната инфраструктура и железопътните превозвачи, така и за бизнеса, смятат двамата министри.

Коментари: 0