Инициатива на софтуерните компании ще привлича българи от чужбина

\"ЗАвръщането\" е част от стратегията на асоциацията за преодоляване на недостига на специалисти

Инициатива на софтуерните компании ще привлича българи от чужбина

Снимка: Pixabay

900 ~ 2 мин. четене

Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) стартира инициативата "ЗАвръщането", която е част от стратегията на Асоциацията за преодоляване на недостига от квалифицирани специалисти. Това е проблем, който години наред възпрепятства естествения растеж не само на бранша, но и на цялата икономика на страната.

Образованието и опитът в чужбина са търсени предимства от работодателите, особено в експортно-ориентирани индустрии, каквато е софтуерната. Секторът може да предложи не само много добър стандарт на живот, но и възможности за професионална реализация, които са реални алтернативи на тези в чужбина. С инициативата "ЗАвръщането" браншът планира да популяризира възможностите, които предлага.

В проучване, което стартира при засилен интерес и протича с нарастваща активност, Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) събра само за 10 дни над 2000 мнения на българи от чужбина относно плановете им за връщане в България. Анкетата ще бъде активна до 25.9.2018 г. на този адрес.


Анкетата е първа стъпка от инициативата, с която да се събере информация за нагласите на българите в чужбина и причините, поради които биха се върнали в България. Резултатите ще бъдат обявени след изтичане на крайния срок на анкетата и обработката на резултатите. Проучването се разпространява с подкрепата на Министерство на икономиката, Държавна агенция за българите в чужбина и Фондация Тук-Там.

Според годишното изследване на БАСКОМ - Барометър на софтуерната индустрия в България, през последния петгодишен период браншът бележи устойчив двуцифрен ръст (14% за 2016 г., прогнозни данни за 2017 г. - 12% ), като оперативните приходи са нараснали повече от два пъти – от 928 млн. лева през 2011 г. до 2 млрд. лева през 2016 г. или с цели 121%. За същия период делът на общите приходи на софтуерната индустрия спрямо БВП почти се е удвоил – от 1.16% през 2011 до 2.22% през 2016 година. За периода 2011 – 2016 г. броят на работните места в софтуерния бранш е нараснал с 67% - от 13 627 позиции през 2011 г. до 22 703 позиции през 2016 г.

Подкрепи Economic.bg