Институциите незаконно искат хартиени свидетелства за съдимост

Вече има специален електронен пощенски адрес, на който да подаваме оплаквания

Институциите незаконно искат хартиени свидетелства за съдимост

Снимка: Economic.bg

Българските институции, в разрез със закона, не спират да изискват от неосъждани граждани свидетелство за съдимост в хартиен вид. Това става ясно от писмо на вицепремиера Томислав Дончев до всички администрации в страната, с което той им напомня, че трябва да започнат да спазват закона, влязъл в сила от началото на тази година.

Институциите са задължени да проверяват данните за съдимостта на гражданите чрез проверка в регистрите и чрез електронен обмен на информация. Така при издаване на свидетелство за съдимост по служебен път отпада изискването гражданите да предоставят акт за раждане и вече не се събира държавна такса.

Мярката е част от дългосрочния приоритет на правителството за провеждане на административна реформа, която води до облекчаване на процедурите и повишаване качеството на административно обслужване за гражданите и бизнеса. Тази цел се постига чрез премахване на изискването за представяне на някои от по-разпространените официални документи на хартиен носител, опростяване на режимите, регламентиран достъп до регистри, електронен документооборот и служебен обмен на информация между институциите.

Заради постъпилите оплаквания, че административни структури в страната продължават да изискват свидетелство за съдимост като част от необходимите документи за предоставяне на административна услуга, Дончев инициира създаването на специален електронен адрес udostoverenia@government.bg, където граждани да се оплакват при неправомерно изисквани от тях удостоверения и свидетелства. Сигналите ще се проверяват от Главния инспекторат на Министерския съвет.

Коментари: 0