Испански национален парк осигурява 200 хил. работни места

Паркът е застрашен от унищожение

Испански национален парк осигурява 200 хил. работни места
Над 200 хил. души работят в испанския национален парк Доняна, едно от местата с най-богато биоразнообразие в Европа.  Те се занимават с риболов, земеделие, научни изследвания и екотуризъм.

Паркът обаче рискува да попадне в списъка на ЮНЕСКО със застрашени природни обекти, ако незабавно не бъдат взети мерки срещу многобройните заплахи срещу парка, се казва в нов анализ на международната природозащитна организация WWF.

Доняна се състои основно от крайбрежни гори, сладководни блата и дюни. Той дава убежище на над 6 милиона прелетни водоплаващи птици. Дом е и на застрашени видове като испанския орел и иберийски рис. 

Паркът е заплашен от пресъхване след години на лошо управление и свръхпотребление на водните му ресурси. Анализът акцентира и върху задаващите се заплахи от индустриални дейности, като разкопаване и замърсяване от минно дело или заради съхранение на газ.

Промишлени дейности, включително интензивно земеделие и промени на речните корита, са намалели източниците на вода за влажните зони с 80%. Около 1000 незаконни кладенци и 3000 хектара незаконни ферми също допринасят за неустойчивото използване на водата и трябва да бъдат затворени, установява анализът.

Вредните дейности в парка са в нарушение на европейските закони, които всички правителства в ЕС имат задължение да прилагат, и Европейската комисия трябва да наложи спазването им. Време е да се покаже политическа отговорност, за да се даде възможност Доняна и други области със защитена природа да процъфтяват, в полза на биоразнообразието и на хората.

Сегашното увреждане засяга и способността на региона да осигурява работни места и да генерира приходи, включително и за жизнената земеделска индустрия.

След оплаквания от неправителствени организации Европейската комисия е започнала процедури за нарушение срещу испанското правителство за лошо управление на подземните води на Доняна и срещу възможно допълнително разкопаване на коритото на река Гуадалкивир. 

Тези действия нарушават както правилата на Натура 2000, така и Рамковата директива за водите. WWF призовава Комисията да започне процес срещу Испания и скоро да излезе със силно послание за пълно и ефективно прилагане на законодателството за защита на природата във всички държави-членки на ЕС.
Коментари: 0