„Има такъв народ“ помолиха партньорските партии за подкрепа

От парламентарната трибуна Филип Станев се обърна към „Демократична България, БСП и ИБГНИ, представяйки им секторните си приоритети

„Има такъв народ“ помолиха партньорските партии за подкрепа

Снимка: БТА

6300 ~ 2 мин. четене
Economic.bg Автор: Economic.bg

От парламентарната трибуна заместник-председателят на „Има такъв народ“ Филип Станев посочи приоритетите на формацията, по които има пълно разбирателство с групите на „Демократична България, БСП и „Изправи се БГ! Ние идваме!“. Той помоли трите парламентарни групи да подкрепят проектокабинета на ИТН.

Вследствие на проведените срещи и заявените от Вас твърди позиции за секторни политики, моля да приемете изброените съвместно одобрени приоритети за основа като работа на представляваната от мен парламентарна група, а така и от страна на предложения от нас състав на Министерски съвет“, заяви Станев.

Сектор Правосъдие:

 • Премахване на специализираните съдилища и прокуратура;
 • Въвеждане на работещ механизъм за предсрочно прекратяване на правомощията на главния прокурор;
 • Реална съдебна реформа;
 • Реформа в прокуратурата;
 • Реално електронно правосъдие.

Сектор Икономика

 • Промяна на Търговския закон;
 • Данъчни стимули за стартиращи малки и средни предприятия с определен брой служители;
 • Премахване на бариерите за правене на бизнес;
 • Създаване на реални икономически зони;
 • Подкрепа на предприятията за изграждане на експортно ориентирана икономика;
 • Стратегия за хармонично развитие и мобилна свързаност;
 • Привличане на високо квалифицирани кадри;
 • Използване на зелени технологии;
 • Стремеж за намаляване на дефицита;
 • Програмно бюджетиране и по-добра прозрачност;
 • Освобождаване от корпоративен данък при реинвестиране на печалбата;
 • Увеличаване на прага за регистрация по ДДС;
 • Фискална децентрализация.

Сектор Здравеопазване

 • Реформа на модела на здравеопазването чрез приемане на нов Закон за лечебните заведения и Закон за здравното осигуряване;
 • Спешни мерки за преодоляване на евентуална четвърта вълна на коронавируса;
 • Създаване на електронно здравеопазване;
 • Доболнична амбулаторна помощ;
 • Спешни мерки за промяна в правилата за НЗОК;
 • Създаване на ефективна национална система за спешна помощ с авиационно звено.

Социален сектор

 • Необлагаем минимум;
 • Данъчни облекчения за децата;
 • Помощи за до трето дете на осигуряващи се родители и студенти;
 • Преизчисляване на пенсиите;
 • Ефективно и прозрачно управление на капиталовия пенсионен фонд с цел увеличаване средствата в него;
 • Увеличаване на осигуровките към втория стълб (за частните пенсионни дружества).

Сектор Образование

 • Запазване и доразвиване на институционалния, експертен и проектен потенциал в институциите, които администрират и създават наука;
 • Ефективна интеграция на малцинствените общности в образователния процес;
 • Учредяване на стипендии за студенти от малцинствата;
 • Строеж на детски градини, където е необходимо;
 • Прецизиране на текстове в Закона за висшето образование с оглед намаляване на броя на висшите учебни заведения.

Сектор Земеделие

 • Създаване на условия за семейно земеделие с цел формиране и запазване на средна класа на земеделски производители;
 • Реформиране на поземлените отношения с цел забавяна не концентрацията на производствен ресурс;
 • Браншовите организации да участват във вземането на решения;
 • Преструктуриране на държавните горски предприятия;
 • Стимулиране на биоразнообразието.
Подкрепи Economic.bg