Износът на мебели бележи 7% ръст през 2017 г.

Износът на мебели бележи 7% ръст през 2017 г.
През 2017 г. износът на мебели съставлява 1.3% от общия износ на страната и бележи ръст от 7%. Достигат се и нови рекорди в номинална стойност. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на откриването на ежегодната конференция на браншовете мебелно производство и дървообработване в Пловдив. 

Това е най-мащабният форум в сектора, който събира на едно място представители на бранша, външни експерти и специалисти и дава възможност за установяване на нови партньорства, и обмен на информация.

„Мебелната промишленост е сред секторите, които се развиват устойчиво през последните години в България“, подчерта зам.-министър Борисов. Той изтъкна, че от 2009 г. насам имаме нарастване на износа с  150 %. „Това са едни експортно ориентирани отрасли, които помагат на държавата от гледна точка на нейната външна финансова стабилност по линия на износа“, допълни той. По негови думи в секторите работят над 20 000 души и това са близо 4% от заетите в преработващата промишленост, а в производството на мебели работят около 2 300 фирми.

Зам.-министърът обърна внимание и на някои от основните проблеми в сектора–недостатъчно кадрово обезпечаване и съобщи, че вече са предприети мерки за тяхното преодоляване. „След доста усърдна работа и решения в Националния икономически съвет (НИС) от преди десет дни е обнародван ЗИД на Закона за професионалното образование, където вече се регламентира и дуалната форма на обучение т.е. тя е нормативно регламентирана“, изтъкна Борисов. 
Коментари: 0