Изплащат 218 млн. лева за агроекология

Парите са по програмата за развитие на селските райони

Изплащат 218 млн. лева за агроекология
Държавен фонд „Земеделие“ от днес започна изплащането на 218 млн. лева по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., съобщават от фонда. 

До момента са изплатени средства на кандидатите със заявления за подпомагане по направленията: „Опазване на застрашени от изчезване местни породи“, „Традиционно отглеждане на овощни култури“; „Контрол на почвената ерозия“; „Биологично пчеларство“, „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“. 

Плащане ще получат и стопаните, направили комбинация от изброените направления.
Коментари: 0