Как да възстановим надвнесени данъци в чужбина

През 2020 г. български граждани са "забравили" да си върнат 9.3 млн. евро

Как да възстановим надвнесени данъци в чужбина

Снимка: Pixabay

792 ~ 4 мин. четене
Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

Българските граждани, които са работили в чужбина през 2020 г. и след това са се върнали в страната, са „забравили“ да си приберат общо 9.3 млн. евро от надвнесени данъци, показват данни на агенцията за връщане на данъци RT Tax. Според тях причини за това е неинформираността на хората, че имат права върху тази сума и мога да си я изискват, както и фалшивите новини, че биха загубили правата си да работят извън България, ако си ги възстановят.

Митове и легенди

Управителят на българския клон на RT Tax Росен Ковачев, казва в интервю пред Economic.bg, че хората се страхуват да върнат надвесения си данък общ доход, тъй като смятат, че по този начин ще загубят социалните си добавки и облекчения. По думите му това е невъзможно, тъй като връщането на надвесения данък е напълно законно и задължително.

Данъците, които се връщат, са напълно законни и не водят до никакви отрицателни последствия, например ако желаете да заминете да работите в чужбина отново. Тези митове, които витаят в пространството, са напълно неоснователни, така че трябва да бъде ясно веднъж за винаги – хората имат права и трябва да ги отстояват“, заяви Ковачев.

Той добавя, че митовете подклаждат страхове и пречат на работещите в чужбина да си искат това, което им принадлежи по закон. „Именно заради подобни слухове би било полезно да се правят разяснителни кампании – хората трябва да знаят, че възстановяването на данъци не им пречи да използват други социални гаранции и облекчения, да работят в чужбина или да получават пенсия в съответната страна. Става въпрос за връщане на надвнесени данъци върху доходите. Те нямат нищо общо със социалното осигуряване“, категорично посочват от RT Tax.

Безопасно кандидатстване

Начините за кандидатстване за връщане на надвнесен данък са няколко, посочва Ковачев, като добавя, че има разлика дали документите се подават индивидуално, чрез агенция или чрез трети човек. Той апелира хората, които не са се сблъсквали с подобна дейност до момента, да не рискуват да попълват документите си сами, тъй като има вероятност да допуснат грешка и да забавят възстановяването на сумата си. Ковачев сигнализира и за възможни злоупотреби или измами, ако кандидатстващите се доверят на нелицензиран човек.

Първата стъпка за връщането на данъци чрез агенция е служителят да има сключен трудов договор с работодател, което му гарантира  безпроблемно кандидатстване. В противен случай той попада в сивия сектор, от който не може да се кандидатства за възстановяване на средствата.

„След приключване на трудовите отношения работодателят е длъжен да издаде документ, в който са отразени какви доходи е получил работникът и какви данъци са плащани. В зависимост от държавата, този документ изглежда по различен начин, но функцията му е еднаква“, посочва Ковачев, като добавя, че ако този документ не е наличен, „последният фиш от заплата също ще свърши работа“.

Прибирайки се в България и избирайки съответната агенция, се попълва бланка с личните данни на кандидатстващия и се представя документа от работодателя. От там поема агенцията. Тя извършва цялата комуникация със службите, ако има нередности ги отстранява и гарантира надеждно връщане на сумата.

Въпросът с комисионната

„Немалка част от хората се притесняват от комисионната. Таксите в RT Tax например варират спрямо държавата, от която се връщат надвнесени данъци. Нямаме предварителни комисиони. Таксите се приспадат от успешно възстановената сума, преди остатъкът да се преведе по банковата сметка на клиента. Следователно, кандидатстващите не плащате нищо преди данъците да бъдат върнати“, пояснява управителят на агенцията.

Процесът по връщане на данъци чрез агенция отнема от 2 до 6 месеца, като продължителността на процедурата зависи от експедитивността на съответните чуждестранни данъчни органи.

Индивидуално кандидатстване

При индивидуално кандидатстване трябва изключително внимателно да се следи да не бъде допусната грешка в документите, което службите разчитат понякога като данъчна измама и може да има тежки правни последици. Процедурата е сходна като горепосочената. Попълва се декларация за кандидатстване, подава се в съответната служба заедно с документа, предоставен от работодателя, като разликата тук е, че има още няколко бланки, които трябва да се попълнят с лични данни - на фирмата работодател, банкови извлечения за плащанията и прочие.

Проблемът при подобно кандидатстване идва, когато данъчните служби заявяват, че документите са непълни и им трябва още информация, която да им гарантира истинността на вече представената или да я допълни. По този начин възстановяването на сумата може да се забави с още няколко месеца.

Практиката показва, че в голяма част от тези случаи се стига отново до услугите на агенция, която да започне да осъществява комуникацията със службите и да набере необходимите документи.

Нелицензиран посредник

Немалък брой хора решават да се доверят на човек, който не притежава лиценз за възстановяване на данъци, да извърши тази услуга за тях, за да спестят от комисионна или поне да я намалят. Посредникът контактува от името на кандидатстващия с институциите и попълва всички документи, които една агенция би представила. Разликата е, че може да кандидатства за възстановяването и на други данъци, което води след себе си финансови измами и ощетяване на клиента.

Подобни инциденти понякога а причина за прекратяване на различни социални облаги в съответната страна или до съдебни действия, посочват от RT Tax.

Връщането на данъци чрез нелицензиран посредник има риск да доведе до възстановяването на по-малка сума от очакваната. Предполага се, че той върши работата на агенцията, но всъщност няма тези права и често се стига до злоупотреби“, заяви Ковачев.

Коментари: 0