Калин Радев: Технологиите стават основен фактор в трансформацията на финансовия сектор

След 5-10 години на пазара ще са играчите, които са инвестирали и са създали гъвкави и бързо адаптивни платформи

Калин Радев: Технологиите стават основен фактор в трансформацията на финансовия сектор

Калин Радев е основател и главен изпълнителен директор на Софтуер Груп. Той  има над 20-годишен професионален опит в информационните технологии, от които по-голяма част в сферата на подобряване на достъпа до финансови услуги, в банковия и микрофинансиращия сектор.

Дигиталната трансформация улеснява процесите във финансовия сектор и благодарение на това продуктите и услугите могат да станат по-евтини. Достъпът до финансиране се улеснява значително и се дава възможност на повече хора да създадат свой бизнес и да получават стабилни доходи. Както досега, така и занапред новите технологии ще водят до появата на нови професии, като някои от старите постепенно ще изчезнат. Очертава се да видим тенденция специалистите, които се занимават с посредничество, рано или късно да бъдат заменени от платформи, които ще правят това вместо тях.

Софтуер Груп разработва технологии за финансовата сфера. Иновациите позволяват около 95% от банковите услуги да стават от дистанция, което е

по-удобно и по-евтино

Вече се появиха дигитални банки. Банките са във все по-силна конкуренция помежду си, но са и в надпревара с други водещи компании и телекоми, които също започват да предоставят финансови услуги. Рискът утвърдени играчи, в това число и банки, да изземат дял от пазара на други банки според мен е много по-голям, отколкото млади финтех компании, които започват от нулата, да направят бърз технологичен пробив и да ги изместят. Според статистиката само 0,2% от стартъпите във финансовата сфера оцеляват. Друг риск е навлизането на телекомите на този пазар. Един от успешните варианти банките да запазят лидерски позиции е чрез придобиване на финтех стартъпи, за да използват тяхното ноу-хау.

Модернизацията продължава

Никой с точност не може да каже как ще изглежда финансовата сфера след 5-10 години. Но е сигурно, че на пазара ще са играчите, които са инвестирали и са създали гъвкави и бързо адаптивни платформи. Ние смятаме, че познаваме добре пазара. Затова по наша преценка правим разработки и готови продукти, които предлагаме. От миналата година започнахме да работим и на българския пазар. Това стана след като се убедихме, че финансовите институции имат огромни нужди, на които ние можем да отговорим със същите решения.

Тенденцията е финансовият свят да предлага все повече удобства и все по-големи възможности. Обслужването ще е по-лесно и бързо, продуктите ще са по-гъвкави. Системите ще стават все по-автоматизирани. Банките навлизат в

нов етап на развитие

Дигитализацията в този сектор продължава вече над 20 години, но при много от банките системите не са интегрирани и не си „говорят” една с друга. Някои от тези системи са свързани с управлението на рискове, което може да става и по по-ефективен начин.

През 2001 г. започнах да работя с World Council of Credit Unions, които помагат на микрофинансиращи организации в много държави. Микрофинансирането може би е единственият метод за подпомагане на икономиките на развиващите се страни по устойчив начин, без да води до директни злоупотреби, каквито се случват при отпускането на помощи. То стимулира добрите практики, при които получилите подобно финансиране хора с предприемачески дух укрепват финансово и създадат малък бизнес. Така микрофинансирането подпомага създаването на стабилна икономика.

В Африка имаме интересен проект, по който се отпускат кредити за земеделски цели. Събират се данни и системата постоянно се опитва да намери зависимости между данните за хората и успеваемостта на проекта. Установи се, че фермерите, които изпращат децата си на училище, се справят по-добре в бизнеса и с по-голяма лекота изплащат своите кредити. Изкуственият интелект на системата  сам изведе тази зависимост.

Автоматизацията

отдавна се е превърнала в необратим процес на замяна на неефективни дейности с по-ефективни. Ще дам два примера как информационните технологии намират все по-широко приложение. Колеги в IT сферата разработват софтуер за управлението на трактори и комбайни. Той дава възможност за оптимизация, която позволява да се спести около метър от застъпката, когато машините орат, сеят, жънат. Така се пести разход на гориво, човешки труд, амортизация на машините и ефективността се увеличава с около 15%. Друга фирма обикаля с дронове големи масиви с посеви и ги заснема, като автоматично се следят влажността, заболяванията по реколтата и други процеси.

Има много притеснения

за навлизането на изкуствения интелект и за защитата на данните, но светът се променя. Постепенно ще се намират решения на възникващите проблеми. Технологиите ще се развиват, независимо дали искаме или не. Процесите трябва да са под контрол, тъй като опасностите са много. Винаги се намира някой, който започва да използва технология, създадена за добро, не по предназначение.

Развитието не налага бизнесът постоянно да купува нови и нови системи, ако се разчита на правилен избор, който да позволява тези системи да служат дълго време, като се правят необходимите настройки. Информираният избор е много важен и той предпазва от резки движения в областта на информационните технологии.


Фирмен профил

Софтуер Груп е глобална технологична компания, създадена през 2009 г. с централа в София. Екипът на компанията се състои от близо 400 души. До момента са реализирани над 450 проекта в над 65 страни. Основната сфера на дейност е свързана с разработването на иновативни софтуерни продукти, които улесняват достъпа до финансови услуги и повишават ефективността на самите финансови институции. Софтуер Груп предоставя решения за алтернативни финансови канали (alternative delivery channels), сред които софтуер за управление на агентски мрежи с опция за офлайн работа на таблет и телефон, мобилен портфейл, платежна система, интеграционна платформа, приложения, даващи възможност на служителите на финансовите институции да достигат до клиенти в отдалечени региони.

Коментари: 0