Канадската Velocity ще търси злато в още едно находище в България

Според компанията това е недостатъчно проучен имот, разположен в много перспективен минерален пояс от благородни и основни метали

Канадската Velocity ще търси злато в още едно находище в България

Снимката е илюстративна

Снимка: Velocity Minerals

Александра Сотирова-Делчева Автор: Александра Сотирова-Делчева

Канадската Velocity Minerals ще придобие 100% от златодобивния проект „Иглика“, разположен в югоизточната част на страната, в общините Болярово и Елхово. Съобщението идва официално от дружеството, което е акционер и разработва и други находища в България.

От Velocity добавят, че това е недостатъчно проучен имот, разположен в много перспективен минерален пояс от благородни и основни метали.

Проектът е разположен в най-западната част на плодотворния тетянски пояс, който пресича България и съдържа редица епитермални находища на злато и порфир от мед и експлоатационни мини.

Според търговските условия Velocity ще има правото да придобие 100% дял в „Иглика“ чрез придобиване на акциите на „Болкан Минералс Дивелпмънт ООД”. Окончателното споразумение ще бъде изготвено и изпълнено своевременно.

Velocity Minerals е компания за проучване и развитие на злато, фокусирана върху Източна Европа. Тя е мажоритарен собственик на компанията, контролираща златното находище „Розино“, и си партнира по разработването на няколко проекта в страната и с „Горубсо – Кърджали“.

„Иглика” е разположена на територията на Общините Болярово и Елхово и по-точно - в землищата на селата Лалково, Ситово, Иглига, Голямо Шарково, Малко Шарково и Воден

Коментари: 0