КЕВР даде лиценз за работа на интерконектора с Гърция

Газовата връзка трябва да бъде завършена до края на тази година и да заработи най-0късно до средата на другата

КЕВР даде лиценз за работа на интерконектора с Гърция

Снимка: Красимир Свраков

1096 ~ 2 мин. четене
Economic.bg Автор: Economic.bg
Газова връзка с Гърция

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) издаде днес лиценз на дружеството „Ай Си Джи Би“ АД за дейността „пренос на природен газ“ с условие за изграждане на енергиен обект. Става въпрос за българо-гръцката газова връзка, която се бави вече десет години и се забърза едва при смяната на изпълнителната власт. Крайният срок за завършване на тръбопровода е 31 декември 2021 г., а до средата на следващата година трябва да започне да работи ефективно.

Лицензията е за срок от 35 години. В нея се определят условията за изграждане на енергийния обект, срокът за осъществяването му и срокът за започване на лицензионната дейност. С решението са одобрени и Правила на дружеството за работа с потребителите.

„Ай Си Джи Би“ АД е съвместно инвестиционно дружество с акционери с равни дялове Български енергиен холдинг (50%) и IGI Poseidon S.A. (50%). Лицензионната дейност ще се осъществява след изграждане и въвеждане в експлоатация на междусистемната газова връзка „Комотини-Стара Загора“ (IGB) с обща дължина 182 км, от които 151 км на българска територия и 31 км на гръцка.

Новият интерконектор ще свързва пряко националните газопреносни системи на Гърция и България. Предвидено е свързване на IGB и с Трансадриатическия газопровод (TAP). Първоначалният му капацитет е 3 млрд. куб. м на година, а максималния – до 5 млрд. куб. м при наличие на пазарен интерес.

След извършен цялостен правен, икономически и финансов  анализ на представените данни към заявлението в доклада се посочва, че дейността, свързана с изграждане и експлоатация на газопровода IGB, е ресурсно, технически и финансово осигурена, което гарантира успешното свързване на газопреносните системи на България и Гърция, както и диверсификация на източниците на доставка на природен газ в региона.

Запишете се за нашия бюлетин


Подкрепи Economic.bg