КЕВР: Топлофикацииите ще връщат до 10% от старите сметки

Най-голямо е намалението за потребителите на „Топлофикация София“

КЕВР: Топлофикацииите ще връщат до 10% от старите сметки

Снимка: КЕВР

1124 ~ 2 мин. четене

След решенията на КЕВР цената на природния газ за целия период от 5 август 2019 г. до 31 март 2020 г. е намалена средно с 24 %. В резултат на това за същия период средната цена на топлинната енергия за клиентите на топлофикационните дружества е с 10,16 % по-ниска, като най-голямо е намалението за потребителите на „Топлофикация София“ ЕАД.

За другите най-големи топлофикационни дружества в страната понижението е между 5,76% и 4,06%. Тези данни бяха изнесени в презентация на КЕВР на заседание на парламентарната комисия по енергетика, на което  бяха изслушани ръководството и представители на енергийния регулатор, на Министерство на енергетиката и на "Булгаргаз" ЕАД във връзка с намалението на цените на природния газ, възстановяване на надвзетите суми на потребителите и присъединяването на клиенти към газоразпределителните мрежи.

В презентацията бяха посочени данни за сумите, възстановени от „Булгаргаз“ на  топлофикационните дружества, ползващи природен газ като основен енергиен източник.  Като най-голям потребител на природен газ в страната, най-голяма по размер сума е възстановена на "Топлофикация София" ЕАД - 59,495 млн. лв. От нея в сметките на потребителите за топлинна енергия ще бъдат възстановени 30,6 млн. лв., а останалите суми покриват вноската във Фонда „Сигурност на електроенергийната система“, ДДС, лихви, неустойки и др. плащания. На „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД възстановената сума е 5,404 млн. лв. , на „Топлофикация Плевен“ 5,132 млн. лв., на „Топлофикация Бургас“ ЕАД – 1,841 млн. лв., на „Топлофикация Враца“ ЕАД – 1,069 млн. лв.

На заседанието председателят на КЕВР доц. Иван Иванов изтъкна приноса на експертите на КЕВР за ускореното приемане на решенията за намаляване цената на природния газ и на цената на топлинната енергия за минали периоди. Той обоснова и необходимостта  от прилагане на прогнозна годишна цена на топлинната енергия за предстоящия период 1.07.2020 г.– 30.06.2021 г., по аналогия с утвърждаваната през годините прогнозна цена на електрическата енергия. Според него това се налага от липсата на техническа възможност към момента за месечно отчитане на потреблението на клиентите, които не притежават дистанционни уреди и са на годишен прогнозен отчет с изравнителни сметки. В София без такива уреди са 94 на сто от клиентите, а само 6% разполагат с уреди за дистанционен отчет. 

Според Иванов с въвеждането на прогнозна годишна цена се цели и стабилност и предвидимост на разходите на потребителите, като те бъдат предпазени от резки ценови изменения. Пояснено беше, че в нормативната уредба е въведен защитен механизъм определената прогнозна цена на топлинната енергия да бъде коригирана в рамките на ценовия период, при промяна с над 15% на цената на природния газ.

Подкрепи Economic.bg