КЕВР ще си сътрудничи и със сръбския енергиен регулатор

AERS подкрепя идеята на българската Комисия да се създаде Балкански консултативен форум на енергийните регулатори

КЕВР ще си сътрудничи и със сръбския енергиен регулатор

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Агенцията за енергетика на Република Сърбия (AERS) ще си сътрудничат активно в областта на регулаторните политики и ще обменят опит с цел повишаване ефективността на регулаторната дейност. Това предвижда Споразумението за сътрудничество, подписано от председателя на българския регулатор доц. Иван Иванов и от президента на Съвета на AERS Деян Попович. 

Споразумението предвижда двата регулаторни органа да обменят информация за регулаторните политики при спазване на националните законови рамки и изисквания. AERS и КЕВР ще развиват административния си капацитет чрез участие в специфични обучителни дейности - конференции, семинари и работни срещи. Ръководителите на КЕВР и на AERS изразиха общото мнение, че създаването на институционална рамка на двустранното сътрудничество е благоприятна основа за бъдещото взаимодействие между AERS и КЕВР.

„Разширяването на международното сътрудничество и взаимодействието с регулатори от други страни е важен приоритет за КЕВР в сегашния й състав. Задълбочаването на двустранното партньорство е трайна тенденция на европейско ниво, която дава видими резултати, тъй като  допринася за обмяната на добри практики в регулаторната дейност“, заяви Иван Иванов.

Пред Деян Попович той коментира структурата и организацията на дейността на КЕВР, както и приоритетите на регулатора, свързани с либерализацията на пазарите на електроенергия и природен газ, обединяването на регионалните пазари, диверсификацията на доставките на природен газ, лицензионната дейност, ценовото регулиране и др.

„Укрепването на сътрудничеството с регулаторите от региона е един от важните въпроси за Агенцията за енергетика на Република Сърбия, тъй като открива възможности за постоянен обмен на регулаторни практики по въпроси от двустранен интерес“, подчерта Деян Попович.

AERS подкрепя идеята на КЕВР да се създаде Балкански консултативен форум на енергийните регулатори като платформа за свободна обмяна на мнения между ръководствата на институциите и на експертно ниво. Членът на КЕВР Александър Йорданов добави, че това българско предложение се подкрепя активно от всички национални регулатори в Балканския регион.То ще бъде обсъдено и на планираната през м. септември т.г. в Гърция нова среща предстои да бъдат окончателно уточнени всички въпроси, свързани с реализацията на  инициативата.

От КЕВР добавят, че подписаното споразумение с AERS е продължение на политиката на регулатора за разширяване и активизиране на взаимодействието с националните регулаторни органи на други страни. Комисията вече има подписани двустранни споразумения за сътрудничество с енергийните регулатори на Румъния, Гърция, Република Македония и Черна гора, както и с водните регулатори на Косово, Албания и Грузия. 

Коментари: 0