Кипърски съд стартира процеса по ликвидация на „Олимпик“

Предстои решението да бъде издадено и обнародвано в Официален вестник на Кипър

Кипърски съд стартира процеса по ликвидация на „Олимпик“

Снимка: Economic.bg

2288 ~ 3 мин. четене
Застрахователната компания „Олимпик“ официално влиза в процедура по ликвидация с решение от днес на Окръжния съд в Никозия, съобщиха от Комисията за финансов надзор (КФН). Назначени са двама постоянни ликвидатори на компанията, които ще работят заедно - досегашният ликвидатор Павлос Накузи и официален представител на кипърската държава.

Предстои решението да бъде издадено и обнародвано в Официален вестник на Кипър и в официалния вестник на Европейския съюз.

Всички потърпевши от фалита на компанията, сред които над 200 000 българи, ще получат подробна информация за предстоящата процедура, изискванията и условията за подаване на искове за обезщетения или възстановяване на суми.

Делото за фалита на компанията започна на 12 септември миналата година. Преди това лицензът на „Олимпик“ за извършване на дейност бе отнет от кипърския Застрахователен надзор, а всички застрахователни договори в България и Кипър, съгласно техния закон, бяха прекратени от 17 август 2018 г.

КФН обясни и какво следва за българските потребители след процеса по ликвидация и предявяване на претенции към „Olympic Insurance Co. Ltd“, дружеството, извършващо дейност на територията на България чрез „Застрахователна компания Олимпик - клон България”.

Какви са очакваните действия от страна на ликвидаторите?

В съответствие с Директива 2009/138/ЕО (Платежоспособност II) и приложимото законодателство на Република Кипър се очаква да бъдат предприети следните действия:

1. Веднага след образуване на производството по ликвидация, се очаква ликвидаторите да уведомят, индивидуално и писмено, всички известни кредитори на „Olympic Insurance Co. Ltd“, в т.ч. и кредиторите, чието обичайно пребиваване, местоживеене или централно управление е в Република България. По отношение на кредиторите със застрахователни вземания (по предявени претенции или платени застрахователни премии), ликвидаторите следва да посочат в уведомлението следните елементи:

сроковете, които следва да се спазват, санкциите, предвидени при неспазване на тези срокове, органа или институцията, оправомощени да получат предявяването на вземане, или забележките относно вземанията, както и действието на производството за  ликвидация по отношение на застрахователните договори и датата, на която се преустановява действието на застрахователните договори, както и правата, и задълженията на застрахования по договора.

2. Очаква се ликвидаторите да представят на кредиторите на дружеството формуляр за предявяване на вземането (формулярът може да бъде предявен от българските кредитори на застрахователя на български език). Вземанията на всички кредитори следва да се третират без дискриминация. Всеки кредитор на застрахователното дружество, в т.ч. тези, чието обичайно пребиваване, местоживеене или централно управление е в Република България, има право да предяви вземанията си, или да представи писмено съображенията си по отношение на вземанията си, в съответствие с указанията, предоставени от ликвидатора.

Какво да направят потребителите/кредиторите в България?

В случай, че вземането на кредитора, вече е било предявено към „Застрахователна компания Олимпик - клон България” КЧТ, ЕИК 200737120 или към „Olympic Insurance Co. Ltd“, Република Кипър, не е необходимо да се предприемат допълнителни действия. Нужно е да се изчака за индивидуалната и писмена обратна връзка от назначените ликвидатори по предявеното вземане.

В случай, че вземането на кредитора още не е предявено, то трябва да бъде  предявено към масата на несъстоятелността на „Olympic Insurance Co. Ltd“. Предстои ликвидаторите да дадат указанията как това може да се случи. Следва именно те да оповестят и реда за предявяване на вземанията, както и да укажат на заинтересованите лица какви действия да предприемат в тази връзка.

Какво предстои в процеса на ликвидация?

Процедурите, свързани с ликвидацията на застрахователно дружество „Olympic Insurance Co. Ltd“, Република Кипър,  и удовлетворяване на вземанията, включително, свързани с изплащане на обезщетенията по застрахователните договори, по които насрещна страна е „Застрахователна компания Олимпик - клон България” КЧТ, ЕИК 200737120 или „Olympic Insurance Co. Ltd“, Република Кипър се очаква да отнемат време. Конкретен срок за удовлетворяване на вземанията не може да бъде поставен към днешна дата, тъй като той зависи изцяло от действията на ликвидаторите и е напълно в техните правомощия.

Назначените ликвидатори на „Olympic Insurance Co. Ltd“, досегашният неин временен ликвидатор Павлос Накузи, както и официален представител на Република Кипър, следва да уточнят активите на застрахователя и тяхната достатъчност, да установят предявените вземания на кредиторите, да преценят тяхната основателност и да определят размера им, и едва след като са приключени всички процедури в производството по ликвидация, в съответствие с приложимото право на Република Кипър, да пристъпят към удовлетворяване на кредиторите, съобразно масата на несъстоятелността.

Комисията за финансов надзор на Република България ще оповестява публично всяка важна информация, свързана с действията, които надзорният орган върху застраховането на Република Кипър или назначените ликвидатори на „Olympic Insurance Co. Ltd“ предприемат и произтичащите от това действия за българските граждани, кредитори на горепосоченото дружество и клона му в България.
Подкрепи Economic.bg