Кои страни произвеждат и консумират най-много вино?

Ако тенденцията продължи, Европа вече няма да бъде най-големият производител

Кои страни произвеждат и консумират най-много вино?
Светът на виното се променя, но бавно. През последните няколко десетилетия световното производство на вино и консумацията са се преориентирали от традиционните държави към нови страни производители. Международната организация по лозарство и винарство (OIV) показва някои от тези промени. 

Франция и Италия все още са най-големите производители и консуматори в света. Всяка година двете държави се конкурират за първото място. 

За 2014 г., според OIV Франция е най-големият производител. Tя произвежда почти 47 милиона хектолитра (4,5 милиарда литра), докато Италия остава на втора позиция с малко под 45 милиона хектолитра. На трето място остава Испания. 

Все повече вино се произвежда и в други страни, извън Европа. Според статистиката те са САЩ, Аржентина, Южна Африка, Китай и др. Най-важната причина за това е, че ЕС имаше селскостопанска политика, която субсидираше изкореняването на лозя. Други фактори се явяват свръхпроизводството и намаляващата консумация. 

В началото на 2000 г., в Европа се произвеждат 73% от напитката, а днес те са малко над 60%. Ако настоящата тенденция продължи, през 2030 г. Европа вече няма да бъде най-големият производител на вино в света. 

Днес около 40% от цялото количество вино се изнася, т.е. консумира в друга страна от тази, в която е било произведено. За сравнение, в началото на 2000 г., износът е само 25%. Световната търговия на вино (износ) е с пазарна стойност над 25.0 милиарда евро. По-голямото разнообразие в производството означава, че се правят повече различни вина и че потребителите разполагат с по-голям избор.
Коментари: 0