„Корадо-България” изплаща над 1 млн. лв. дивиденти

Дружеството дава 80% от печалбата на акционерите си

„Корадо-България” изплаща над 1 млн. лв. дивиденти

Българският производител на радиатори „Корадо-България” АД проведе днес Общо събрание на акционерите си, на което определи размера и разпределението на финансовия си резултат за миналата година, съобщиха от дружеството.

Всички, които са се доверили на дружеството, на перспективите за неговото развитие, на способностите на мениджърския му екип и са инвестирали в акции, ще получат дивидент, чиято обща сума е 1 053 489,12 лв. Брутната сума за един брой акция от капитала на дружеството е 0.12 лв (4.36% от емисионната стойност на акциите от увеличението на капитала в края на миналата година).

Стойността на дивидентите е в размер на 80% от печалбата за 2014 г., която е  1 321 290,79 лв.

Изплащането на дивидентите ще започне на 15 юни и ще приключи на 13 август т.г. чрез „Централен депозитар” АД и клоновете на „Райфайзенбанк България”АД. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар”АД като акционери на дружеството към 27 май т.г.

Коментари: 0