КРИСТА, или как климатичните рискове стават кристално ясни

Амбициозната компания ще помогне на риск инженеринга да спре да работи на тъмно

КРИСТА, или как климатичните рискове стават кристално ясни

Моника Манолова и Владислав Тренкин са успешен бизнес тандем с ясна визия

Снимка: Икономика/Красимир Свраков

1196 ~ 3 мин. четене
Автор: Яна Колева

Нехаем за климатичните промени и допускаме природни катаклизми като наводнения, валежи, суша, свлачища да ни заварят неподготвени. Но КРИСТА е вече тук и климатичният риск може надеждно да бъде предвиден. Какво е КРИСТА…

Силата на знанието

КРИСТА (Climate Risk Integrated System for Thematic Assessment) е интегрирана платформа за тематични анализи на климатичните рискове. Това е ГИС базирана облачна технология, създадена като удобен инструмент за нуждите на инвеститори и финансиращи институции, застрахователи и презастрахователи с цел по-ефективно управление на климатичните рискове. Компанията умелото използва данните за климата и разработва допускания, сценарии и вероятности, които дават предвидимост. Рисковете се оценяват по определена скала и се чертае ясна картина какви щети би причинило настъпването на даден негативен сценарий. Мотото на компанията е: Правим климатичните рискове КРИСТАлно ясни. С други думи, КРИСТА (www.cristaplatform.net) ще способства да превърнете знанието в своя сила и конкурентно предимство. Нейните услуги ще помогнат на риск инженеринга да спре да работи на тъмно.

Кой кой е

Владислав Тренкин е изпълнителният директор на КРИСТА и отговаря за хардуера и бизнес процесите. Той е с богат мениджърски опит. В сферата на Географските информационни системи (ГИС) е от пет години.

Моника Манолова е технологичният директор. Тя е експерт по обработка и анализ на данни, умее да ги събира и класифицира. Паралелно с развитието на компанията е докторант по ГИС в СУ „Св. Климент Охридски”.

Началото

В предходната си професионална ангажираност Моника и Владислав се занимавали със събиране и обработка на данни. В един момент идва идеята да намерят начин целият им натрупан опит и знание да изкристализира в технологична компания. Двамата тръгват от идеята, че ГИС са силен инструмент, който може да бъде използван. Започват да търсят пазарен сегмент, в който биха могли да дадат добавена стойност. Преди около две години попадат в акселератора на  Клийнтех България и Climate-KIC (част от Европейския институт за иновации и технологии – звено на ЕК), където получават летящ старт. Клийнтех България предоставя на компанията финансиране и менторство, както и достъп до международна мрежа от партньори и клиенти. Първоначалната им концепция претърпява силна еволюция Работата с менторите и срещите с потенциалните клиенти им помагат да преначертаят своята визия за развитието на компанията. Чрез Клийнтех България стартиращата фирма се включва в мрежата на Climate-KIC, където участват над 350 партньори от водещи европейски корпорации и университети. Участието в различни събития за климатичните промени, които се провеждат в рамките на тази мрежа, им осигурява контакт с подобни на КРИСТА компании в Западна Европа. Макар те да разполагат с доста по-голямо финансиране, КРИСТА в някои отношения ги изпреварва със своите идеи и висока детайлност на климатичните данни за региона. Като малка фирма те са гъвкави, мобилни, кипят от енергия за бърз напредък и нямат онези спирачки, които забавят растежа на големите.

Данните за данните

Достъпни данни има много, но трябва да знаеш как да извличаш ценна информация. За жалост не всички данни, които различните институции генерират, са в удобен цифров вид. Но КРИСТА знае как. Компанията не прави прогнози за времето, а анализира как определена промяна на средата и появата на конкретни рискове, може да доведе до комплексни проблеми. „Ние не сме метеоролози, но работим с такива специалисти, което ни помага да дадем правилен фокус на своя подход”, обясняват Моника и Владислав. Силата на КРИСТА е, че в този безкрай на данните, намира начин те да „проговорят” и да бъдат полезни. Например да са верен ориентир за застрахователите. Но може да служат и като ранно предупреждение за по-адекватни действия на земеделските стопани, на инвеститори, но и на институциите.

Накъде

Перспективен сегмент за КРИСТА ще е прецизното земеделие, като за целта ще използват дронове. Друга сфера на приложение ще са умните градове.

Но в момента усилията им са фокусиране към застраховането. Сега развиват платформата, която съдържа информация за територията и позволява в нея да се интегрират нови и нови данни, които да допълват цялостната картина и да позволяват по-комплексен анализ.

КРИСТА е тук. И има амбициите след пет години все още да е тук, но и в други страни на Балканите. Ползвайки нейното знание, ще си помогнем климатичните рискове да спрат да ни изненадват.
Подкрепи Economic.bg