КЗК наложи 6 млн. лв. санкция на ЕВН и ЧЕЗ

Регулаторът е установил, че някои предприятия от двете групи злоупотребяват с господстващо положение

КЗК наложи 6 млн. лв. санкция на ЕВН и ЧЕЗ
692 ~ 2 мин. четене
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обвини разпределителните и снабдителните предприятия от икономическите групи ЕВН и ЧЕЗ, че злоупотребяват с господстващото си положение и работят заедно в ущърб на конкуренцията. Регулаторът е установил, че дружествата прилагат обща стратегия и практики, с които дискриминират независимите търговци извън съответните групи и ограничават търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени.

В мотивите КЗК пише, че нерегламентираното поведение на дружествата се проявява във връзка с преминаването на стопански потребители от доставка по регулирани цени към доставка по свободно договорени цени и може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазара на търговия с ел. енергия по свободно договорени цени и да засегне интересите на потребителите.

Комисията отчита, че периодът, в който е осъществявано нарушението е близо 4 години, а за начален период се счита средата на 2010 г., когато влизат в сила новите Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ 2010).

Според Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) санкцията може да бъде максимум 10% от оборота за предходната година, умножен по броя на годините, през които е действало нарушението. КЗК обаче взима множество смекчаващи вината обстоятелства, като например своевременната реакция на дружествата да прекратят неправомерните действия.

Така в крайна сметка двете дружества от групата на ЕВН - „Електроразпределение Юг“ ЕАД и „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, са санкционирани с по 1.9 млн. лв. всяко. Санкцията за „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е в размер на 1.06 млн. лв., а за „ЧЕЗ Електро България“ – 1.14 млн. лв. Така общата санкция за четирите компании е 6 млн. лв.

Дружествата имат 14 дни да обжалват решението на КЗК.

От ЧЕЗ отхвърлиха всички обвинения на регулатора и обявиха, че ще оспорят в съда наложените глоби. „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД изпълняват своята дейност в съответствие с всички изисквания на българското и европейското законодателство и отхвърляме твърденията за извършени нарушения на закона за защита на конкуренцията. Ръководството на Групата ЧЕЗ в България ще предприеме всички предвидени в закона действия, за да бъдат защитени интересите на дружествата, на техните клиенти, акционери и служители, се казва в съобщението.
Подкрепи Economic.bg