КЗК отмени избора на сертифициращ орган на Разплащателната агенция

Процедурата следва да бъде прекратена

КЗК отмени избора на сертифициращ орган на Разплащателната агенция
224 ~ 1 мин. четене

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на министъра на земеделието и храните за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Определяне на Сертифициращ орган за извършване на сертификационен одит на Разплащателната агенция на Република България за четири финансови години, включващи периода 16 октомври 2014 г. – 15 октомври 2018 г.”

С решение от 28.10.2015 г. ВАС оставя в сила акта на КЗК, който отменя решението на възложителя за откриване на обществената поръчка, като същото е окончателно. С отмяната на решението за откриване на настоящата процедура, всички последващи актове на възложителя, включително и обжалваното решение за избор на изпълнител в обществената поръчката, губят правната си сила, което от своя страна налага и изричната му отмяна.

КЗК връща процедурата на министъра на земеделието и храните с указания за прекратяването й.

Това е пореден неуспешен опит да се избере сертифициращ орган. Той трябва да изготви доклад до Брюксел за одобрените земеделски проекти по оперативната програма и липсата му може да доведе до загуба на средства по ПРСР 2007-2013 г. 

Подкрепи Economic.bg