Липсата на резервни части забавя ремонтите в БДЖ

Търсят се начини за заобикаляне на обществената поръчка за доставката им

Липсата на резервни части забавя ремонтите в БДЖ

Дългите срокове за доставка на резервни части за ремонт на локомотивите е един от основните проблеми, с който се сблъскват служителите на БДЖ, които работят в локомотивното депо на компанията в София.

Това установи инспекция на министърът на транспорта Христо Алексиев на базата за ремонт на локомотиви и мотрисни влакове към БДЖ-Пътнически превози, където се е запознал с условията на труд и работния процес.

Влияние върху това оказва и забавянето на обществената поръчка за доставка на резервни части на годишна база. Затова министърът е разпоредил да бъдат разгледани възможностите за Рамкови споразумения за доставка на резервни части за необходимите ремонтни дейности по подвижния състав. Чрез тях ще може да се гарантира наличието на материали за нормалната дейност на депото във всеки един момент, съобщават от транспортното министерство.

Според министърът изчистването на тези проблеми ще гарантира безопасността при превоз на пътници и ще даде възможност за изпълнението в пълен обем на Графика за движение на влаковете. Сред основните задачи на новото ръководство на дружеството е подобряването на условията на труд на служителите в сектора.

Коментари: 0