МТСП одобри още 1.88 млн. лв. за насърчаване на заетостта

Парите са по Националния план за действие по заетостта, който цели да осигури работа на още 862 безработни

МТСП одобри още 1.88 млн. лв. за насърчаване на заетостта

Снимка: Economic.bg

708 ~ 2 мин. четене

Националният съвет за насърчаване на заетостта одобри преразпределение на средствата по Националния план за действие по заетостта. В резултат от взетото днес решение 1.88 млн. лв. ще се насочат към програми и мерки за обучение и заетост, с които ще се осигури работа на 862 безработни.

Бюджетът на Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания ще се увеличи с 305 265 лв. По този начин ще се осигури нова заетост на 88 безработни с увреждания. Традиционно интересът към тази програма от страна на работодателите е изключително голям. Безработните също я оценяват високо, защото им осигурява заетост и сигурни доходи за период от 2 години, казват от МТСП.

Бюджетът на програмата за обучение и заетост на продължително безработни ще се увеличи със 642 761 лв. С тези средства ще се осигури работа на 416 продължително безработни. Към Национална програма „Помощ за пенсиониране“ ще се насочат допълнително 316 891 лв., с което ще се осигури възможност за допълнително включване на 82 лица.

Средствата по програма „Старт на кариерата” ще се увеличат с 482 675 лв., с което ще се даде възможност от 94 млади висшисти да натрупат професионален опит, започвайки работа в публичната администрация. По програмата е направена промяна, която дава възможност на допълнителните места да бъдат включени в заетост кандидати, които не са били одобрени при първоначалното класиране.

Преразпределението на средствата по Националния план по заетост е подготвено въз основа на информация от регионалните служби по заетостта за реализацията на програмите и мерките за обучение и заетост през първите 5 месеца на 2018 г. Чрез решението ще се гарантира по-гъвкавото и ефективно усвояване на свободни средства по плана за настоящата година.
Подкрепи Economic.bg