МВФ: Европейската икономика расте с най-нисък темп от 2013 г.

Производството и търговията в Европа значително са отслабнали, посочва доклад на институцията

МВФ: Европейската икономика расте с най-нисък темп от 2013 г.

Снимка: Pixabay

Предвижда се реалният брутен вътрешен продукт (БВП) на Европа за годината да нарасне с най-ниския си темп от 2013 г., според Международния валутен фонд (МВФ).

В последния си доклад за регионални икономически перспективи МВФ предполага, че реалният БВП на целия континент ще намалее до 1,4%, спрямо 2,3% през 2018 г., преди да се възстанови до 1,8% през 2020 г.

БВП на еврозоната нарасна с 0,2% на тримесечна база към края на септември, запазвайки същия темп като предходния период. В сравнение със същото тримесечие през 2018 г. икономиката на еврозоната е нараснала с 1,1%, което е най-слабият годишен ръст от четвъртото тримесечие на 2013 г. През март Европейската централна банка понижи прогнозата си за БВП за 2019 г. до 1,1% от 1,7%.

В най-напредналите икономики на континента се очаква възстановяването да бъде по-скромно, като се покачи от 1,3% през 2019 г. до 1,5% през 2020 г. на фона на прогнозирания ръст на глобалното търсене, въпреки че МВФ заяви, че перспективите за възстановяване на световната търговия не са толкова силни, колкото преди шест месеца.

Същите сили, движещи слабостта в производството и търговията за напреднала Европа, вероятно ще продължат, прогнозира базираната във Вашингтон организация.

Автомобилният сектор може да продължи да тежи върху растежа с признаци на насищане в Китай, затягане на стандартите за емисии и настроенията на потребителите за пренасочване към електрическите превозни средства, се посочва в доклада. Това би имало особено негативно въздействие за Германия и Словакия.

Забавянето на индустрията и търговията, съчетано с несигурността, свързана с търговията и Brexit, започна да задържа инвестициите в няколко страни, подчертава МВФ, като инвеститорите се тревожат от геополитическите промени.

Въпреки това частното потребление и секторът на услугите на целия континент остават устойчиви, подпомагани от силни пазари на труда, които помагат да се компенсира част от слабостта, причинена от бурната външна среда.

Докладът обаче стигна до заключението, че производството и търговията в Европа значително са отслабнали.

Нововъзникващите пазари в Европа

Въпреки че заглавните данни в голяма степен съответстват на световните икономически перспективи на МВФ през април, съществуват големи основни различия и преразглеждания в различните групи страни.

Разширените европейски прогнози са намалени с 0.1 процентни пункта както през 2019 г., така и през 2020 г. с по-големи ревизии в икономиките с тежка промишленост като Германия, докато очакваният растеж в развиваща се Европа е ревизиран съответно с 0,5 и 0,2 процентни пункта.

Например, растежът на Турция се очаква да се възстанови от само 0,2% през 2019 г. до 3,0% през 2020 г., когато миналите икономически стресове отпаднат.

„В Турция големите ревизии на възходящия растеж отразяват по-добър от очакваното резултат през първата половина на годината“, се обяснява в доклада.

Страната претърпя рецесия тази година, но се върна към растеж след експанзионистичната фискална политика, кредитната експанзия от държавните банки и разхлабването на паричната политика.

Междувременно растежът в Русия се очаква да скочи от 1,1% през 2019 г. до 1,9% през 2020 г., стига планираните национални проекти да бъдат изпълнени успешно.

Прогнозата е, че растежът в други нововъзникващи европейски икономики ще бъде умерен до 3,7% и 3,1% съответно през 2019 г. и 2020 г., което се дължи на забавянето в по-напредналите икономики на континента и естественото свиване на растежа до устойчиви нива след превишаване на капацитета.
Коментари: 0