Над 1,1 млн. души ще ползват енергийни помощи след либерализацията

Нови мерки ще защитават клиентите на пазара, а КЕВР ще следи процеса

Над 1,1 млн. души ще ползват енергийни помощи след либерализацията

Снимка: Стоян Йотов

228 ~ 3 мин. четене
Автор: Лора Горовска

Либерализацията на енергийния пазар ще доведе до финансова стабилност в сектора, ще се създадат условия за конкуренция и ще се даде право на избор на клиентите. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на кръгла маса във връзка с механизма за защита на уязвимите потребители, изготвен от Министерството на енергетиката, социалното министерство и Световната банка, предаде репортер на Economic.bg. Петкова увери за пореден път, че проблемът с дефицита в сектор Енергетика, който е факт от години, най-после ще бъде преодолян, тъй като ще се създадат пазарни условия. Ще има конкуренция и цените ще паднат, но до 5 години след пълната либерализация.

Как ще бъдат защитени клиентите в условията на либерализирания пазар?

Финансови мерки: На първо място се въвеждат промени в дефиницията за уязвими клиенти в Закона за енергетиката. Новото определение за уязвими клиенти се различава по един много важен критерии, а именно – дава възможност за разширяване на обхвата на лицата, които биха могли да се възползват от социални помощи.

Към настоящия момент близо 256 хил. лица се ползват от помощите за отопление, а с новата дефиниция броят на уязвимите клиенти почти се удвоява. Това означава, че броят на лицата, които могат да се възползват от мерките за защита, стават 500 хил. лица и семейства. „Общо става дума за 1,1 млн. души“, заяви Петкова.

Финансовата мярка за защита на уязвимите клиенти е социална тарифа. Тя ще трае само 5 години до пълната либерализация на пазара, когато цената на тока ще поевтинее. Мярката означава, че за тези потребители ще се осигурява определено количество електроенергия, която ще задоволява битовите потребности. Държавата ще поема 33% от крайната цена на електроенергията, а осигуреното количество ще е 150 квтч.

От тази възможност ще могат да се ползват:

1.       Лица над 70-годишна възраст, живеещи сами и получаващи доход само от пенсия до размера на определената линия на бедност в страната за съответната година
2.       Лица, които са в 90% намалена работоспособност
3.       Семействата с деца с увреждания с определена чужда помощ
4.       Лицата и семействата, които към настоящия момент ползват социални помощи за отопление, съгласно Закона за социално подпомагане

Нефинансови мерки: Ще бъде създаден регистър за забрана за спиране подаването електроенергия на лицата, които ползват животоподдържаща апаратура. Ще се забрани и спирането на тока за хората с 90% намалена неработоспособност през зимния период за срок 30 дни, след като не са заплатили услугата. Редовно ще се провеждат информационни кампании, които ще осведомяват гражданите за техните права. Също така, ще се създаде Етичен кодекс, който ясно ще определя задълженията на доставчиците. Ще бъде изготвен и онлайн сайт, в който ще присъстват всички цени на доставчиците, за да може клиентите да правят информиран избор и същевременно да се създават условия за конкуренция.  

Енергийна ефективност: Многофамилните жилищни сгради, в които живеят социално слаби, ще бъдат санирани с предимство по Националната програма за енергийна ефективност. Това ще доведе до спестяване на техните разходи и те ще могат да насочат средствата си за други свои потребности, уточни Теменужка Петкова. Тя припомни, че за санирането бе направена инвестиция на стойност 1 млрд. лв.

Каква ще бъде ролята на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) оттук нататък?

Регулаторът ще следи за развитието на пазара, спазването на правилата, както и на правата на клиентите. КЕВР вече няма да определя цената на електроенергията, но продължава да решава каква да бъде цената за пренос, достъп и таксата „Задължение към обществото“, която всъщност оскъпява крайната цена на електроенергията най-много.

Теменужка Петкова посочи, че все още няма яснота за финансовия модел на либерализацията. След като се знае какъв точно ще бъде той, предстоят допълнителни промени в Закона за енергетиката.

Европейският комисар по климата и енергетиката Мигел Ариас Канете посочи, че либерализацията на електроенергийния пазар е стъпка в правилната посока за България. 

Подкрепи Economic.bg