Над 3% спад на продукцията в строителния сектор

Продукцията от гражданското и инженерно строителство намалява с 4,6%, а сградното с 2,1%.

Над 3% спад на продукцията в строителния сектор
Автор: Ивайла Раденкова

По предварителни данни през май продукцията в строителния сектор е 3,3% под равнището от предходния месец. Това сочат нови данни за сектор „Строителство“ на Националния статистически институт (НСИ) за май месец 2015 г.

Календарно изгладените данни показват намаление от 7% на строителната продукция през 2015 г. в сравнение със същия месец на предходната година.


Месечни изменения

През шестият месец от годината индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е по-нисък в сравнение с предходния месец, като продукцията от гражданското и инженерно строителство намалява с 4,6%, а сградното с 2,1%.

Годишни изменения

На годишна база намалението на строителната продукция се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е с 14%. При гражданското и инженерното строителство обаче е регистрирано увеличение от 1,3%.

Строителството у нас изостава на фона на бавното възстановяване в Европа. За януари беше първа в ЕС по годишен спад на строителната продукция, според данни на Евростат.

Коментари: 0