Най-много скачат разходите на домакинствата за данъци и осигуровки

Най-голяма част от плащанията обаче са за храна, напитки и цигари

Най-много скачат разходите на домакинствата за данъци и осигуровки

Общият разход на човек от домакинство през второто тримесечие на 2017 г. се е увеличил до 1195 лв., което е с 11.1% повече спрямо същото тримесечие на предходната година.

Най-голяма част от този разход продължава се дължи на храните продукти, алкохола и цигарите, които членовете на домакинството употребяват. Най-голям скок обаче има при разходите за данъци и осигуровки, което се дължи основно на повишаването на социалната вноска с 1 пр. п. от 1 януари 2017 г.

В номинална стойност разходите за храна и напитки за един член на домакинство са изчислени на 388 лв. и на годишна база растат с 8.6%. При жилищата (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) увеличението за една година е от 178 на 196 лв. Транспортът и съобщенията са поскъпнали с 11.2% до 135 лв. средно през второто тримесечие на 2017 г. Услугите в здравеопазването вече струват на член от домакинството 69 лв., за алкохол и цигари са се давали 53 лв., а за други разнообразни стоки и услуги - от 42 на 54 лв. (с 27.8%).

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2017 г. не се променя съществено спрямо същия период на предходната година. Увеличава се потреблението на яйца, прясно мляко и плодове. Намалява консумацията на хляб и хлебни изделия, месо, кисело мляко, сирене, картофи и зрял фасул. Без промяна остава потреблението на зеленчуци и месни произведения.

Коментари: 0