ОББ започна изплащането на дивидент

Това е вторият дивидент, който ОББ изплаща, след като през декември 2016 г. разпредели на 260 млн. лв.

ОББ започна изплащането на дивидент
Обединена българска банка (ОББ), която вече е собственост на белгийската финансова група KBC, ще разпредели по-голямата част от печалбата си за 2016 г. като дивидент. Изплащането ще започне от днес, 2 май, изпълнявайки решението, взето на провелото се през април Общо събрание на акционерите.  Акционерите ще получат като дивидент общо 97.9 млн. лв., а останалата част от над 13 млн. лв. да бъде отнесена  в резерв „Неразпределени печалби“.

Това е вторият дивидент, който ОББ изплаща, след като през декември 2016 г. имаше едно значително разпределение на дивидент за акционерите в размер на 260 млн. лв., който дойде и от натрупаните печалби през предходните години. Без тази сума към края на годината банката има капиталова адекватност от първи ред 23.2% и обща капиталова адекватност от 24.2%. Възвращаемостта на капитала е 10.3% за миналата година. Съотношението за ефективност - разходи към приходи, е 37.8%

Главният изпълнителен директор на ОББ Стилиян Вътев отчете изминалата 2016 г. за банката като поредната успешна година с възходящ растеж и висока степен на доходност за акционерите.

Година по-рано - за 2015 г., ОББ отчете свиване на печалбата с близо 36% (спрямо 2014 г.) до 48.9 млн. лв. заради извънредните разходи около еднократни събития като провизии покрай стрес тестовете и вноската за Фонда за възстановяване и преструктуриране на банки.
Коментари: 0