Оборотът в търговията на дребно намалява с 1,9 % през август

Ръст в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ

Оборотът в търговията на дребно намалява с 1,9 % през август
164 ~ 2 мин. четене
Автор: Наталия Николаева

Оборотът в търговията на дребно бележи спад от 1,9 % спрямо същия месец на предходната година, сочат календарно изгладени данни, публикувани на сайта на НСИ. Намаление се отчита и спрямо предходния месец, като то е с 0,8 на сто.

За сравнение, през юли оборотът в търговията на дребно нарасна с 0,1 % на годишна база, но беше отчетен и сериозен спад на месечна база – 0,6 % спрямо юни.

Доста по-добра беше картината през юни, когато показателят нарасна с 2,7 % на годишна база и с 0,8 % спрямо предходния месец.

През август 2015 г. спрямо година по-рано се отчита спад при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - по 8.9%,  при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 5.3%, и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 1.8%.

Нараснал оборот е отчетен при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 15.2%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 13.3%, търговията на дребно с разнообразни стоки - със 7.5%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 6.6%.

Промишленото производство през август се е увеличило с 4,3 % на годишна база и с 0,1 % в сравнение с месец юли.

Растежът на годишна база се дължи на производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.2%, превозни средства, без автомобили - с 58.8%, производството на електрически съоръжения - с 20.4%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 19.2%, производството на лекарствени вещества и продукти - със 17.4%, производството на химични продукти - със 17.3%.

Намаление пък е отчетено при: производството на тютюневи изделия - с 12.2%, производството на мебели - с 11.2%, производството на облекло - с 9.5%, производството на основни метали - с 8.7%.

През август спрямо юли са произведени повече електрическа и топлоенергия и газ, ръст има и в преработващата промишленост, докато добивната отчита намаление от 0,8 %. Подкрепи Economic.bg