Оборотът в транспорта, складирането и пощите расте

На годишна база ръстът е от 9.4%

Оборотът в транспорта, складирането и пощите расте
156 ~ 2 мин. четене
Автор: Ивайла Раденкова

Оборотът в транспорта, складирането и площите расте през второто тримесечие на 2015 г. с 0.2% спрямо предходното тримесечие, като статистиката отчита сезонно изгладени данни.

На годишна база ръстът  е от 9.4%. Най-висок ръст през второто тримесечие сравнено с първото има при водния транспорт – с 24.8%, докато при сухопътния се наблюдава намаление от 0,5%, а при складирането и обработката на товари спадът е от 0,4%, съобщи Националният статистически институт (НСИ).


Общия индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти“ намалява с 0.4% спрямо първото тримесечие на 2015 г. като най-голям спад е регистриран при дейностите „Производство на филми и телевизионни предавания и издаване на музика“ (7,5%). Негативна тенденция има и при издателската дейност, където намалението е от 6.9%.

Ръст има при дейностите в областта на информационните технологии (6%) и информационните услуги (0,7%).

Най-висок ръст спрямо предходното тримесечие е регисриран при рекламната дейност и проучване на пазари (5,4%) и дейностите по почистване (2,3%). Най-значително е намалението има при юридическите, счетоводни дейности и консултантски услуги – 8.4%.

На база годишни изменения, през второто тримесечие на 2015 г. общият оборот за транспорт, складиране и пощи нараства с 9,4% в сравнение със същото тримесечие на 2014 г. Това основно се дължи на водния – ръст от 48.2% - и сухопътния транспорт – ръст от 11,2%.

При сектора „Други бизнес услуги“ е най-голямото увеличение спрямо второто тримесечие на 2014 г. е отчетено при „Други професионални дейности” и „Рекламна дейност и проучване на пазари”, съответно с 34,1 и 13,5%.

Статистиката отново показва информацията за проблеми в сектора на туризма - спадът при турагентската и операторската дейност е 10%. Подобна е ситуацията при юридическите, счетоводните дейности и консултантските услуги, където оборотите са намалели с 8,2%.

Подкрепи Economic.bg