Общинска банка се продава с обява във Financial Times

Стратегически и финансови инвеститори могат да подават оферти до 2 ноември

Общинска банка се продава с обява във Financial Times
Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) е публикувала обява за продажбата на мажоритарния дял в Общинска банка във вестник Financial Times. Целта е да се намери купувач на 67.646% от капитала на финансовата институция, който е собственост на Столична община.

Обявата в британския финансов ежедневник е публикувана в броя от 17 октомври, съобщават от СОАПИ. Освен тази обява Агенцията е изпратила уведомителни писма за конкурса и до банки и фондове, които работят на територията на България.

На 2 ноември изтича срокът за закупуване на конкурсната документация. В наддаването могат да участват стратегически и финансови инвеститори, чийто краен собственик не може да е регистриран в офшорна зона, както и да има просрочени публични вземания към държава и община.

Стратегическите инвеститори трябва да бъдат български банки или такива от Европейското икономическо пространство с унифициран по скалата на S&P рейтинг - мининум „ВВ-“. Минимален капитал от 20 млн. евро е необходим за финансовите инвеститори, които трябва да докажат и опит в управлението на фондове, финансови активи и акционерни участия.
Коментари: 0