Общинска банка вдига капитала си с 11%

Финансовата институция ще капитализира цялата печалба от 5.8 млн. лв. за 2015 г.

Общинска банка вдига капитала си с 11%
Общинска банка няма да раздава дивидент, а ще капитализира цялата печалба за 2015 г. в размер на 5.8 млн. лв. Това решение бе взето на общото събрание на акционерите, проведено в петък, 9 септември. Ще бъдат издадени нови 576 784 броя обикновени безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 лева. Така акционерният капитал ще нарасне с над 11% до 55 млн. лв.

След решението, съотношението на общата капиталовата адекватност на банката ще се повиши с около 2% и ще  достигне близо 20%. Изискването на Българската народна банка (БНБ) е този процент да е минимум 8%.

„Подобряването на капиталовата адекватност ще позволи на финансовата институция да бъде още по-успешна и устойчива на пазара и да реализира стратегическите си цели“, коментира Сашо Чакалски, председател на УС и изпълнителен директор на банката. По неговите думи финансовата институция обслужва общини, в които живее над 34% от населението на България. „Затова ние се стремим да предлагаме все по-интересни услуги и иновативни продукти на нашите клиенти“, добавя той.

По данни на финансовата институция пазарният й дял към 31 юли 2016 г. в обслужването на общински депозити е 37.29%, а в общинското кредитиране – 17%. Наскоро  рейтинговата агенция Moody’s потвърди  оценката й от 2015 г. - депозитен рейтинг B1 - стабилна перспектива и оценката за контрагентен риск Ba2. Общинска банка има клонова мрежа в 50 населени места в страната.
Коментари: 0