54% от българите ползват интернет всеки ден

Над половината домакинства имат достъп до интернет у дома, сочи проучване на НСИ

54% от българите ползват интернет всеки ден

Почти 54% от българите на възраст 16-74 години (53,7%) използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Това показват данните от изследване на Националния статистически институт (НСИ) за използването на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата в България.

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационните технологии от домакинствата и лицата показват, че през 2014 г. 56.7% от домакинствата в България притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан растеж от 3.0 процентни пункта спрямо предходната година. Приблизително същото е увеличението на относителния дял на домакинствата, използващи широколентов достъп (2.9 процентни пункта), като делът достига до 56.5% за 2014 г., или почти всички домакинства, имащи достъп до интернет, са с осигурена бърза и надеждна връзка.

През 2014 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет - 63.4%, е Югозападният район, към който принадлежи и столицата. След него се нареждат Северният централен и Южният централен район, съответно с 59.6 и 54.2%. От тенденцията за страната значително изостават домакинствата от Северозападния район, където 43.8% от тях имат достъп до интернет.

Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като на базата на предходната година е отбелязан ръст от 2.5 проценти пункта, а в сравнение с 2010 г. - ръст от 12.1 процентни пункта. Същевременно се наблюдава спад в относителния дял на лицата на възраст 16 - 74 навършени години, които никога не са използвали интернет - от 51.2% през 2010 г. до 37.1% през 2014 година.

Данните от проведените до момента изследвания за използване на ИКТ от лицата показват, че най-активни потребители в мрежата са младежите на възраст между 16 и 24 години, като през 2014 г. 83.1% от тях използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично.

Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените - съответно 54.7 и 52.6%.

Значителни са и различията за редовно използващите интернет по образование. Докато 86.3% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 23.4% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.

През 2014 г. 50.8% от регулярните интернет потребители използват мобилно устройство за достъп до интернет извън дома и работното място, чрез мобилните телефонни мрежи или публичен WiFi достъп. От тях 84.3% влизат в мрежата чрез мобилен телефон, 56.4% - чрез портативен компютър, и 6.0% - чрез друго мобилно устройство за достъп до интернет.

През 2014 г. регулярните интернет потребители използват най-често мрежата с цел комуникация. 95.7% от тях посочват, че използват интернет за изпращане/получаване на е-поща, разговори или видео-разговори (чрез приложения за комуникация като Viber, Skype и др.) или за участие в социални мрежи (Фейсбук, Туитър и др.). За достъп до информация (четене на онлайн вестници, новини или намиране на информация за стоки и услуги) от удобствата на глобалната мрежа се възползват 87.8% от лицата. Следва делът на използващите интернет за забавление (слушане на радио, играене на игри, изтегляне на снимки, филми или музика и др.) - 63.9%, и за творчество (качване на собствено съдържание като текст, музика, видео в сайтове за споделяне или създаване на уебстраници, блогове и др.) - 36.6%. Едва 3.5% от лицата, регулярно ползващи интернет, се възползват от е-здравеопазването (записване на час при практикуващ лекар, болница и др.). За други онлайн услуги, свързани с резервации при пътувания, продажба на стоки или услуги, интернет банкиране, мрежата използват 29.5% от лицата.

Изследването се провежда във всички държави - членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. Анкетирани са 4 228 обикновени домакинства и 9 541 лица на възраст 16 - 74 навършени години.

Коментари: 0