90% от българите са недоволни от пътищата в страната

Хората възприемат подчертано негативно и цялостната законодателна рамка, показва проучване на „Галъп интернешънъл“

90% от българите са недоволни от пътищата в страната

Високо е недоволството на българите към качеството и контрола на пътищата в страната. Цели 87% не са доволни от качеството им, а 9% дават положителен отговор. Недоволството е голяма и от формите на контрол по пътищата у нас. 73% ги оценяват като незадоволителни, а само 24% дават положителна оценка. Останалите не могат да преценят.

Това са изводите от ново проучване на „Галъп интернешънъл“, проведено сред 932 души между 12 и 14 септември.

Сега действащият модел на практически споделена отговорност между институциите очевидно се възприема като основен проблем в обществото ни, когато става дума за пътна безопасност – 82% го оценяват негативно, а само 10% позитивно, 8% не могат да преценят. Хората възприемат подчертано негативно и цялостната законодателна рамка и имат много повече изисквания към формите на контрол по пътищата.

Само 10% от респондентите са доволни от сегашния модел у нас, който се характеризира с на практика споделена отговорност между институциите. На противоположното мнение са мнозинството от 82%, а останалите не могат да преценят. Очевидно, хората закономерно търсят нов цялостен модел. Затова и мнозинство от 74% оценява ниско сега действащото законодателство по темата. 21% го оценяват положително, а останалите не могат да формират мнение.

Наскоро в друго изследване на „Галъп интернешънъл“ стана ясно, че българите поставят оценка „среден 3.15“ на пътищата у нас.

Коментари: 0