Отпускат европейски средства за газификация на 10 000 домакинства

Сумите се осигуряват по програма DESIREE Gas

Отпускат европейски средства за газификация на 10 000 домакинства
„Овергаз Мрежи" подписа на 7-ми юли 2016 година Меморандум за разбирателство с Министерство на енергетиката и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) по програмата за енергийна ефективност DESIREE Gas. В рамките на проекта близо 10 000 домакинства ще могат да се възползват от 20% безвъзмездно финансиране за газификация на жилищата.

Целта на програмата е замяната на нискоефективните енергоизточници с природен газ и развитието на битовата газификация у нас. Грантовите средства ще се отпускат от ЕБВР в рамките на Международен фонд „Козлодуй". Общата сума на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 10 милиона евро, като администратор на проекта е Министерство на енергетиката. 

„Овергаз Мрежи" ще подпомага желаещите да се газифицират домакинства в целия процес на кандидатстване. Разпределителната инфраструктура на газовото дружество достига до домовете на 250 000 семейства на територията на 51 общини в цялата страна. 

Отпускането на средства по програмата ще продължи до изчерпване на финансовия ресурс на безвъзмездната помощ. Очакваните годишни икономии за домакинствата се равняват общо на 1,5 милиона евро заради значително по-ниската цена на природния газ.

Припомняме ви, че от 1-ви юли цената на синьото гориво бе намалена с още 10%. В момента газифицираните битови потребители плащат за киловатчас енергия, произведена от природен газ, 8,1 стотинки или с 57% по-евтино от тези, които ползват електрическа енергия.
Коментари: 0