Овчаров е ощетил държавата с 24 млн. лв., смята прокуратурата

Бившият министър на икономиката и енергетиката отново отива на съд

Овчаров е ощетил държавата с 24 млн. лв., смята прокуратурата

Прокуратурата отново прави опит да даде на съд бившия министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров. Този път в обвинението щетите са три пъти повече от предишния - 24 млн. лв.

След връщането на делото, Специализираната прокуратура извърши множество процесуално следствени действия, при които се събраха доказателства за това, че в резултат на не упражнения от Овчаров контрол, за „Мини бобов дол” са последвали щети за над 24 млн. лв..

Освен него обвинения имат и бившият изпълнителен директор на „Мини Бобов дол” Пламен Стефанов ЕАД и бившият заместник-министър на икономиката и енергетиката Анна Янева.

Прецизираното обвинение към Овчаров е по повод сключването и изпълнението на договор от юни 2006 г. за отдаване под наем на активи на „Мини Бобов дол” на „Ораново”. През пролетта на 2006 г. към дейността на дружеството са проявили инвеститорски интерес две частни компании. Въпреки изискването за провеждане на търг при наличие на повече от един кандидат, Румен Овчаров е дал разрешение на „Мини Бобов дол“ ЕАД да отдаде възмездно под наем за срок от 5 години на „Ораново“ ЕООД активи, собственост на „Мини Бобов дол“ ЕАД, при условията на пряко договаряне.

Извършените две финансови проверки от работни групи към министерство на икономиката и енергетиката констатирали, че вследствие на сключения договор за наем не били постигнати заложените цели и не било постигнато финансово оздравяване на „Мини Бобов дол“ ЕАД. Дружеството продължавало да работи на загуба и да трупа задължения, тъй като наемната цена дори не покривала амортизационните разходи.

Въпреки че бил запознат с тези констатации, Румен Овчаров умишлено не предприел действия за тяхното отстраняване.

През този период Овчаров нарушил служебните си задължения, като допуснал да се извършва добив на подземни богатства, изключителна държавна собственост, без проведена процедура за предоставяне на концесия от дружеството наемател и от това са настъпили немаловажни вредни последици за „Мини Бобов дол“ ЕАД и българската държава.

На тримата Специализираната прокуратура повдига обвинение за умишлена безстопанственост, осъществена при условията на продължавано престъпление в периода 25 май 2006 г. – 18 март 2009 г. Заради това са последвали щети в значителни размери за предприятието в размер на 24 млн. лв. като деянието представлява особено тежък случай.

Коментари: 0