Озоновата дупка намалява размера си

Мерките за околната среда дават резултати

Озоновата дупка намалява размера си

Учени съобщиха, че са намерили първите ясни доказателства, че изтъняващият озонов слой над Антарктика е започнал да се възстановява.Изследователите припомнят, че през септември 2015 г. дупката е била с 4 млн. квадратни километра по-малка спрямо размерите й през 2000 г. Тази територия е приблизително с размерите на Индия.

Причината за свиването се приписва на продължителния период на отказ от употребата на химикали, които разрушават озоновия слой. Това означава, че мерките дават резултати.

Проучването на изследователите хвърля нова светлина върху ролята на вулканите за влошаването на проблема.

Коментари: 0