Парите за иновации в този програмен период са 1.42 млрд. евро

Иновационният капацитет на българските компании се е подобрил след присъединяването на България към ЕС

Парите за иновации в този програмен период са 1.42 млрд. евро

Снимка: МИ

Предвидените в рамките на сегашния програмен период (2014-2020 г.) средства за развитие на иновациите съгласно Иновационна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) са 1.416 млрд. евро. Те са разпределени в 4 приоритетни области, в които България разполага с икономически, научен и технически капацитет за интелигентна специализация. Това заяви зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на събитие, свързано с проект „Подкрепа за растежа и управлението в регионите, чието развитие изостава“, организирано от Министерството на икономиката с подкрепата на Съвместния Изследователски Център (JRC) към ЕК.

По думите на Борисов капацитетът за иновации на българските компании се е подобрил след присъединяването на България към ЕС, но въпреки това малките и средни предприятия (МСП) срещат редица препятствия да станат иновативни. В тази връзка той изтъкна, че основна цел в политиката на Министерството на икономиката е създаването на модели за преодоляване на тези пречки, като се даде възможност на повече фирми да станат иноватори и да са по-активно ангажирани в разработката на нови продукти и процеси.

Зам.-министърът подчерта, че България плавно достига основната стратегическа цел на ИСИС до 2020 г., а именно да премине от групата на „скромните иноватори“ в групата на „умерените иноватори“, като към края на 2017 г. страната ни е достигнала иновационно представяне от 48% от средното за ЕС, при 40% през 2014 г.

„В момента има неравномерно развитие на българските райони, като доминираща роля има Югозападният район, в който попада столицата София. Приносът на Югозападния район в националния БВП (41.5%) е почти изравнен с приноса на останалите пет района, взети заедно“, поясни той и допълни, че устойчивото развитие на иновационната екосистема в страната изисква усилия и проучвания на нови форми на екосистеми във всяка от шестте ни региона.
Коментари: 0