По-лесно ще бъде осигуряването на учител на децата в болница

Регионалните управления на образованието ще трябва да упражняват контрол

По-лесно ще бъде осигуряването на учител на децата в болница

Снимка: Economic.bg

Министерството на образованието и науката ще направи по-лесно осигуряването на учител на децата в болница. Това ще стане чрез облекчаване на административните процедури необходими, за да могат родителите на деца, които пребивават продължително време в болница, да им осигурят болничен учител, обясни образователният вицеминистър Деница Сачева.

Вместо семействата им да изминават продължителния процес за попълване на необходимите документи, представител на Регионалния център за приобщаващо образование  ще ги посещава на място в болницата и ще помага при попълването на формулярите, свързани с осигуряването на преподавател в болницата. МОН ще изпрати писма до всички центрове за приобщаващо образование, за да имат готовност да осигурят свой представител при заявка от болница, че при тях е настанено дете, което има нужда от обучение.

Регионалните управления на образованието ще трябва да контролират спазва ли се това изискване. Списък с центровете за приобщаващо образование ще бъде изпратен и до всички областни и университетски болници, за да могат да подават навреме информация, че при тях е настанено дете за продължително лечение.

Коментари: 0