Правим с Румъния резервен газопровод под Дунав

Той ще е готов до 7 месеца

Правим с Румъния резервен газопровод под Дунав
3863 ~ 1 мин. четене

България и Румъния са подписали договор за изграждане на резервен газопровод под река Дунав, който да свързва газопреносните системи на двете страни, съобщават от "Булгартрансгаз".

Още през април „Булгартрансгаз“ ЕАД и С.Н.Т.Г.Н "Трансгаз" АД (Румъния) подписаха договор за изграждане на основния газопровод от подводния преход под река Дунав, след проведена процедура по реда на ЗОП от страна на българското дружество. 

В допълнение към подписания тогава договор, на 30.05.2016г. представители на ръководствата на двата газопреносни оператора подписаха и договор за изграждане на резервен газопровод от прехода под река Дунав за междусистемно свързване на газопреносните системи на двете страни. Съгласно румънското законодателство за изпълнител е избрано обединение от “INSPET” АД (лидер) и дружеството “HABAU PPS Pipeline Systems” OOД (асоциирано дружество).

Изграждането на резервния газопровод от междусистемната връзка България–Румъния е планирано да приключи до 214 дни, считано от откриването на строителната площадка на българска и румънска територия до подписване на Констативен акт обр.15 за строежа на територията на Р. България и протокол за приемане на територията на Румъния. Дължината на прехода е 2.1 км., а максималният капацитет на интерконектора е 1.5 млрд. куб. м. годишно.

Активната работа за изграждане на интерконектори със съседните държави, за разширяване и модернизация на газопреносната мрежа и разработването на местния добив на природен газ ще осигурят енергийна сигурност на доставките в страната.

Подкрепи Economic.bg