Правителството ще поеме нов вътрешен дълг от 200 млн. лв.

След предстоящата емисия генерираният у нас дълг от началото на годината ще набъбне до 1.4 млрд. лв.

Правителството ще поеме нов вътрешен дълг от 200 млн. лв.

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

648 ~ 2 мин. четене

Правителството ще опита да набере от вътрешния пазар още 200 млн. лв. дълг под формата на петгодишни ДЦК. Това обяви Българската народна банка, която е организатор на аукциона. Новата емисия ще бъде общо седмата за тази година и четвъртата с този матуритет.

В първите два аукциона за 5-годишни ДЦК правителството изтегли общо 400 млн. лв. при отрицателна доходност (-0.11% през януари и -0.14% през февруари). При третата емисия в началото на април тя вече беше положителна (+0.13%), но все пак остава ниска спрямо 2015 г., когато за последно са емитирани облигации с такава срочност.

Ако пазарът позволи и предстоящата емисия бъде успешна, общият взет държавен заем от вътрешния пазар за тази година ще достигне 1.4 млрд. лв. С актуализацията на Закона за държавния бюджет за 2020 г. лимитът на общия дълг бе увеличен от 2.2 на 10 млрд. лв. Причината бе нуждата от финансиране на мерките, които да подкрепят икономиката, която страда от въведените ограничения заради Covid-19. Страната ни има нужда да подпомогне запазването на заетостта чрез стимули за бизнеса, голяма част от който не функционира вследствие на разпространението на коронавируса, както и да финансира увеличените си разходи за борба със заразата и очакваното намаление в приходите.

Пазарните условия за взимане на вътрешен дълг бяха много добри в началото на годината, а интересът - висок. Със задълбочаване на мерките за овладяване на епидемията и въвеждането на извънредното положение обаче ситуацията се променя. Лихвите се повишиха, а интересът в последната емисия на 10.5-годишни облигации бе най-ниският от четири години насам.

Аукционът за продажба на ДЦК ще се проведе на 27 април, а годишната лихва по тях ще бъде 0.01%, както и в предишните емисии.

Освен четирите емисии на петгодишни ДЦК, от началото на годината до сега държавата емитира и три 10.5-годишни облигации, всяка от които за 200 млн. лв.

Подкрепи Economic.bg